Warsztaty budowy gwizdków ceramicznych

Warsztaty budowy gwizdków ceramicznych

W środę 14 grudnia jedna z komnat zamku Szydłowieckich i Radziwiłłów w Szydłowcu zamieniła się w pracownię ceramiczną.  Przez cały dzień grupy uczniów drugich, trzecich i czwartych klas z Publicznych Szkół Podstawowych nr 1 i 2 w Szydłowcu oraz  Publicznej Szkoły Podstawowej w Bardzicach z przejęciem i pracowicie tworzyły gwizdki gliniane. Nieforemne bryłki gliny stopniowo przyjmowały postać ptaszków. Zachwyt dzieci wywołało, gdy okazało się, że wykonane przez nie ptaszki wydają dźwięk, identycznie jak te „prawdziwe” kupowane na stoiskach targów sztuki ludowej i kramach kiermaszowych.

Zajęcia warsztatowe budowy najprostszych narzędzi dźwiękowych prowadzili Anna i Rajmund Kicmanowie, zajmujący się ceramiką od ponad 20 lat. Państwo Kicmanowie znaleźli się w gronie laureatów V Ogólnopolskiego Konkursu na Budowę Ludowych Instrumentów Muzycznych. Ich wyroby cieszą się powodzeniem wśród kolekcjonerów, prezentują je w galeriach i „Cepelii”. Wytworzone przez nich  gliniane „cacka” podziwiać można także w szydłowieckim muzeum. To pod ich kierunkiem i czujnym okiem prawie 80 dzieci stworzyło swój pierwszy prawdziwy gwizdek gliniany. Artyści zabrali wykonane i podpisane przez dzieci ptaszki  do wypalenia w swojej podwarszawskiej pracowni. Gwizdki po wysuszeniu i wypaleniu trafią do ich autorów za pośrednictwem Muzeum w styczniu 2017 roku.

Warsztaty odbyły się w ramach V Ogólnopolskiego Konkursu na Budowę Ludowych Instrumentów Muzycznych realizowanego ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego, we współpracy ze Stowarzyszeniem Twórców Ludowych Zarząd Główny w Lublinie i Fundacją „Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło. Finalnym efektem działań konkursowych jest otwarta 9 grudnia wystawa „Warsztat, materia, dźwięk”, którą podziwiać można do końca marca 2017 roku w Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu.