Warsztaty budowy „bębenkowych” zabawek z Janem Pukiem

Warsztaty budowy „bębenkowych” zabawek z Janem Pukiem

W dniu 9 września 2020 roku Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu zorganizowało warsztaty budowy drewnianych narzędzi muzycznych w formie prostych zabawek, ze szczególnym uwzględnieniem form membranofonów. Warsztaty poprowadził mistrz starszego pokolenia Jan Puk z Górek k. Trześni (woj. podkarpackie) – twórca ludowy, autor ruchomych rzeźb i wielki miłośnik kultury Lasowiaków. Uczestnikami warsztatów byli uczniowie klas stolarskich Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu, którzy kontynuowali prace stolarskie pod kierunkiem nauczycieli zajęć praktycznych: Bolesława Cendra i Michała Ludwa. Wykonane przez uczniów zabawki, wykonane na wzór prac Jana Puka jak również o autorskich formach, inspirowanych jego warsztatem pracy, będą prezentowane na wystawie czasowej „Ale dżaz! W instrumentarium ludowego rytmu”, udostępnionej zwiedzającym w Zamku Szydłowieckich i Radziwiłłów od 29 września 2020 roku.

Podziękowania składamy panu Sławomirowi Drabikowi – Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu oraz Kadrze Nauczycielskiej za współpracę w przeprowadzeniu warsztatów oraz udostępnienie stolarskich pracowni edukacyjnych.

Warsztaty zostały zrealizowane w ramach projektu „Ale dżaz! W instrumentarium ludowego rytmu”, dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych oraz z Budżetu Województwa Mazowieckiego

 

fot. T. Rogala