Sybilla 2015 – szydłowieckie Muzeum uhonorowane

Sybilla 2015 – szydłowieckie Muzeum uhonorowane

23 maja 2016 roku w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej odbyła się gala wręczenia nagród XXXVI edycji Konkursu na wydarzenie muzealne roku Sybilla 2015. Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu otrzymało wyróżnienie w kategorii Wystawy Etnograficzne za ekspozycję stałą Instrumenty…- zobaczyć i usłyszeć tradycję.

Sybilla jest to największy i najważniejszy konkurs nagradzający wydarzenia muzealne organizowane w danym roku. Jego organizatorem jest MKiDN, historia konkursu sięga 1980 roku, kiedy to zrodziła się idea ustanowienia konkursu na najwybitniejsze dokonania w obszarze działalności muzealnej. Przez przeszło trzydzieści pięć lat konkurs zmieniał kilkakrotnie swoją formułę, jednak nieprzerwanie jest najwyższą formą uznania osiągnięć w polskim muzealnictwie. W Polsce jest 522 muzea (wg bazy danych NIMOZ), do konkursu zgłoszono 264 projekty opisujące wydarzenia muzealne z 2015 roku, uhonorowanych zostało 25 instytucji. W każdej z kategorii Jury może przyznać jedną nagrodę i wyróżnienia. W tej edycji „muzealne Oscary” dostały takie instytucje jak: Muzeum Narodowe w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, , Muzeum Sztuki w Łodzi i inne instytucje z dużych ośrodków kultury w Polsce. Szydłowieckie Muzeum jest jedynym muzeum samorządowym z Mazowsza, które zostało wyróżnione w tym prestiżowym konkursie i tylko jednym z trzech (obok – Muzeum Okręgowego w Suwałkach i Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku), które nie jest zlokalizowane w wielkim mieście. Uhonorowanie wystawy stałej Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu Sybillą jest w historii placówki pierwszym wyróżnieniem w ogólnopolskim, organizowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego konkursie.

Instrumenty…- zobaczyć i usłyszeć tradycję, dedykowana polskim instrumentom ludowym,znajduje się w trzech komnatach Zamku. Składa się z dwóch części: pierwsza prezentuje instrumenty w składach kapel, druga przedstawia ludowe instrumentarium w czterech podstawowych grupach: idiofony, membranofony, chordofony i aerofony. Na wystawie znalazły się unikaty, stanowiące dorobek bogatej twórczości, która powstawała w domowych warsztatach, wytwórniach, jak i w fabrykach różnych miast Polski. Wystawa ukazuje różnorodność polskiego instrumentarium ludowego, ma charakter interdyscyplinarny, prezentuje bowiem eksponaty w otoczeniu związanych z tematem oryginalnych obrazów, jak też obrazów, grafik i zdjęć w formie fotogramów. Uzupełnieniem są multimedia – ekrany tv, panele dotykowe ze ścieżkami dźwiękowymi i materiałami audiowizualnymi. Wystawa po honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego.