wystawa - w korespondencji z polihymnią

W korespondencji z Polihymnią

Wystawa czasowa „W korespondencji z Polihymnią” prezentuje wybrane karty pocztowe o tematyce muzycznej należące do zbiorów Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu. Z gromadzonej od 1997 roku kolekcji wybrano 107 pocztówek, z których najstarsze pochodzą z końca XIX wieku.

Awersy prezentowanych kart zdobią nie tylko typowe kompozycje okolicznościowe, ale również reprodukcje XVIII-wiecznych grafik, dzieł malarstwa z przełomu XIX i XX w., ilustracji do utworów literackich oraz reprodukcje fotografii muzyków, instrumentów muzycznych i kapel ludowych. Autorzy reprodukowanych na pocztówkach dzieł to m.in.: Henryk Siemiradzki, Józef Chełmoński,

Jacek Malczewski, Franciszek Żmurko, Piotr Stachiewicz, Adam Setkowicz, Angelica Kaufmann, Louis-Jean-François Lagrenée i inni. Wiele jest również kompozycji o nieustalonym autorstwie i tytule.

Pocztówki – choć łączy je wszystkie motyw muzyczny – wyeksponowane zostały w sześciu grupach tematycznych podyktowanych sposobem przedstawienia tego motywu: W dźwiękach samotności (muzycy i muzykanci w samotności kontemplujący dźwięki muzyki), Z portretem muzyka (reprodukcje fotografii muzykantów i ludowych zespołów muzycznych), Wespół w zasłuchaniu (sceny wspólnego muzykowania), Z aurą symbolicznego przekazu (reprodukcje malarstwa oraz ilustracji do dzieł literackich), Święta i obrzędy (pocztówki wydawane z okazji świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku i Wielkanocy), Instrumenty muzyczne (reprodukcje zdjęć instrumentów muzycznych z terenów Ukrainy, znanych również w Polsce).

Dla lepszej percepcji część z pocztówek zaprezentowana została dodatkowo w postaci wielkoformatowych reprodukcji oraz podświetlanych kasetonów. Pokazane zostały również fotokopie grafik ze zbiorów Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, których reprodukcje zdobią dwie z eksponowanych pocztówek. Dodatkowym elementem wzbogacającym ekspozycję są oryginalne instrumenty muzyczne ze zbiorów Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, podobne do ukazanych na niektórych pocztówkach.

Wystawa „W korespondencji z Polihymnią” nawiązuje do głównego profilu działalności szydłowieckiego muzeum, jakim jest gromadzenie ludowego instrumentarium muzycznego i jego popularyzacja. Pocztówki bowiem są wizualnym świadectwem obecności instrumentów i muzyki w szeroko pojętej kulturze – nie tylko ludowej.

Wystawa wpisuje się w działania artystyczne, edukacyjne i wystawiennicze realizowane w tym roku w ramach VI Ogólnopolskiego Konkursu na Budowę Ludowych Instrumentów Muzycznych przygotowanego przez Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu we współpracy finansowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego.