Maja na pięciolinii

Uczestnicy podczas zajęć będą mogli dostrzec różnorodność muzyki, jak i rozbudzić własne zainteresowanie muzyczne na drodze obcowania z dźwiękiem i rytmem. Lekcja ma na celu wzbogacenie wiedzy dzieci z zakresu podstaw muzyki, a także poszerzenie wiedzy na temat znaków symboli muzycznych. Wiedza zdobyta podczas zajęć służy osiągnięciu nadrzędnego celu, jakim jest aktywne muzykowanie i rozwój muzykalności wśród uczniów

Maja na pięciolinii - zajęcia muzealne