Ludowe „stradivariusy”

Książka Ludowe stradivariusy to katalog wystawy o tym samym tytule prezentowanej w Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu od IX 2017 do końca II 2018 r.

Publikacja stanowi bogaty zbiór ludowego instrumentarium: naukowe opracowanie tematu – dr hab. Ewa Dahlig-Turek prof. IS PAN, opracowanie not katalogowych Katarzyna Zedel.

Na wystawie przedstawiony został kunszt polskiego ludowego lutnictwa poprzez prezentację bogatej kolekcji skrzypiec, pochodzących głównie ze zbiorów własnych Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, uzupełnionych o najciekawsze egzemplarze instrumentów muzycznych pożyczonych z innych muzeów. Wystawę dopełnia bogaty materiał ikonograficzny: m.in. formy lutnicze do wyrobu skrzypiec, oryginalne obrazy – w tym po praz pierwszy prezentowany obraz Jacka Malczewskiego z 1902 r. „Mężczyzna grający na skrzypcach (skrzypek)” (w zbiorach MLIM od 2016 r.) oraz fotografie przedstawiające artystyczną dokumentację roli, jaką skrzypce pełniły przez wieki w codziennym życiu ludzi.