Październik na budowie

Październik na budowie

Od dnia przekazania terenu pod budowę Generalnemu wykonawcy do końca października 2017 roku zrealizowane zostały prace rozbiórkowe i roboty przygotowawcze – prace postępują zgodnie z przyjętym harmonogramem prac budowlanych.

Rzeczywiste wykonanie prac wynosi 2,42 % w skali wszystkich robót i 4,10 % w stosunku do robót w elemencie Architektura i konstrukcja.