Otrzymaliśmy dofinansowanie na zrealizowanie projektu pn. Dokumentacja audiowizualna sztuki wytwórstwa ludowych instrumentów muzycznych.

Otrzymaliśmy dofinansowanie na zrealizowanie projektu pn. Dokumentacja audiowizualna sztuki wytwórstwa ludowych instrumentów muzycznych.

Pragniemy poinformować, iż otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury- państwowego funduszu celowego oraz z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego. Dzięki temu możemy zrealizować projekt pn. Dokumentacja audiowizualna sztuki wytwórstwa ludowych instrumentów muzycznych, który ma na celu utrwalenie sztuki będącej niezwykle istotnym elementem polskiej kultury ludowej, współtworzącej ją i będącej przejawem tożsamości kulturowej mieszkańców polskiej wsi.