wystawa muzealna ze zbroją rycerską i obrazami

Nowy blask komnat – otwarcie wystawy „Zamek w Szydłowcu. Wokół mecenatu dawnych właścicieli”

Wernisaż przygotowanej przez Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu pierwszej historyczno-artystycznej wystawy stałej poświęconej zamkowi w Szydłowcu i promujący ten niezwykły obiekt, zgromadził liczne rzesze przedstawicieli instytucji, polityków i przyjaciół muzeum, przybyłych z różnych ośrodków w kraju. Wśród nich byli potomkowie szydłowieckiej linii Radziwiłłów. W uroku historii, w blasku sztuki dawnych wieków wystawa ukazała minioną, zapomnianą świetność zamku, a przez to, dawne znaczenie Szydłowca, na nowo odkrywając historyczny potencjał miasta nad Korzeniówką.

 

Otwarcie wystawy patronatem objął Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. dr hab. Piotr Gliński.

 

 

 

Patronat nad wystawą objął Marszałek Województwa Mazowieckiego, Adam Struzik.

 

 

 

Wystawa została zrealizowana ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

 

 

„Zamek w Szydłowcu. Wokół mecenatu dawnych właścicieli” – to kolejna stała wystawa szydłowieckiego muzeum, przygotowana w tych pomieszczeniach zamku, w których jeszcze do niedawna mieściły się muzealne biura, pracownie i magazyny zbiorów. Wyjątkową lokalizację – komnaty północne, najstarszej części zamku, sięgające proweniencją drugiej połowy XV wieku – wystawa zawdzięcza realizacji drugiego etapu planu rozwoju muzeum: zbudowaniu nowej siedziby przy ul. Kąpielowej. Działanie to umożliwiło przeniesienie magazynów zbiorów do nowego obiektu, „uwalniając” wyjątkowe – bo kryte wczesnorenesansowym stropem belkowo-kasetonowym komnaty, na potrzeby ekspozycyjne.

Niewiele pozostało śladów po dawnej świetności zamku, historia obeszła się z nim bez skrupułów. Niewielka liczba zachowanych do naszych czasów obiektów, w dużej części na stałe związana z miejscami swego eksponowania, utrudniała realizację projektu. Dzięki współpracy z kilkunastoma muzeami, bibliotekami, archiwami i innymi instytucjami kultury, na wystawanie udało się zgromadzić wiele cennych obiektów, w tym najcenniejsze z Muzeum Diecezjalnego w Sandomierzu oraz z fary szydłowieckiej pod wezwaniem św. Zygmunta. Ważną część wystawy stanowią także obiekty ze zbiorów szydłowieckiego muzeum.

Na wernisażu zaproszeni goście zostali powitani w zamkowej Sieni Radziwiłłów. W tej zabytkowej przestrzeni o pracach, jakie poprzedziły otwarcie wystawy oraz o samej ekspozycji opowiedziały dyrektor muzeum – dr Aneta Oborny oraz kurator wystawy – Monika Sadura. Nie zabrakło ciepłych słów od gospodarza szydłowieckiego zamku – burmistrza Miasta i Gminy Szydłowiec, Artura Ludwa. Dyrektor Ilona Jaroszek odczytała list od Marszałka Województwa Mazowieckiego – Adama Struzika, patrona wystawy.

Zwiedzanie nowej wystawy stałej wymagało przejścia do najstarszych, XV-wiecznych zamkowych komnat, mieszczących się na półpiętrze skrzydła północnego – do niewielkich komnat, przykrytych wczesnorenesansowymi belkowo-kasetonowymi stropami, z posadzką odtworzoną na podstawie wczesnorenesansowych płytek, odnalezionych w czasie prac archeologicznych na zamku. W nich, w multimedialnej oprawie hologramów, filmów edukacyjnych, zabaw i gier dla dzieci i młodzieży, umieszczono oryginalne obiekty – późnogotyckie rzeźby i rzemiosło artystyczne, fragmenty detali architektonicznych, obrazy, dokumenty. Była to niezwykła wędrówka po epokach i stylach.

Po zwiedzaniu Goście mieli możliwość wysłuchania koncertu muzyki dawnej w wykonaniu zespołu Ensemble Inégalité. Wykonawcy zaprezentowali utwory najbardziej znanych kompozytorów polskich epoki baroku – Mikołaja Zieleńskiego, Marcina Mielczewskiego i Stanisława Sylwestra Szarzyńskiego.