prostokątna pieczątka z napisem Nad Niemnem

Narodowe Czytanie w muzeum

W sobotę 9 września 2023 r. w Komnacie Lutniczej szydłowieckiego zamku w Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu odbyło się Narodowe Czytanie. W tegorocznej edycji akcji, której patronuje Para Prezydencka, lekturą była powieść Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem”. W otoczeniu kolekcji skrzypiec i innych instrumentów smyczkowych odczytane zostały fragmenty prozy prezentujące muzyczne tradycje polskiej wsi z końca XIX wieku – żywe w szlacheckim dworku:

Dźwięki muzyki napełniły salon. Ojciec i córka grali jakąś piękną, długą i trudną kompozycję, przy której stopniowo, ale zadziwiająco Orzelski zmieniał się i przetwarzał. W miarę rozwijania się i potężnienia tonów, spod smyczka jego wychodzących, stary muzyk także wyrastał, usubtelniał się, szlachetniał. (…)

Muzyka trwała długo; niektórzy słuchali jej z uwagą i przyjemnością, a niektórzy z pootwieranymi od zdziwienia albo skrycie poziewającymi ustami. Na ganku nawet gwarne przedtem rozmowy przycichły.

i w Bohatyrowiczach:

— Muzyka!

Na ten okrzyk z tłumu wypadli trzej młodzi, szeroko naokół znani bracia Zaniewscy, którzy sztukę muzyczną gorliwie uprawiając, na weselach sąsiedzkich bezinteresownie i tylko dla własnego ukontentowania a grzecznego sąsiadom usłużenia do tańca grywali. Od paru już godzin o ścianę domu stały oparte dwoje skrzypiec i basetla. Amatorowie–muzykanci porwali je i z nimi do domu wbiegli. Ku domowi też pocisnęli się weselniki wszystkie, jedni do wnętrza jego wchodząc, inni otwarte drzwi i okna tłumnie obstępując. (…)

— Zaniewscy! Rznijcie!

Muzyka skoczną polkę zagrała; tańce od godziny już niecierpliwie oczekiwane rozpoczęte zostały. Na toku wirowało par ze dwadzieścia, to jednocześnie, to gdy ścisk zbyt wielki się stawał, po kilka i kilkanaście.