Kwiecień na budowie

Kwiecień na budowie

W toku prac wykonanych w kwietniu 2018 roku stopień zaawansowania stanu surowego budynku na poziomie 94% pozwala przypuszczać, iż ten etap budowy budynku zostanie zakończony w maju. W miesiącu tym przystąpiono również do prac związanych ze stanem wykończeniowym jak również rozpoczęto przygotowania pod montaż elewacji budynku. We wspomnianym okresie tempa nabrały prace dotyczące montażu instalacji elektrycznych i teletechnicznych, które będą spełniły swoje funkcje w całym budynku.

Dotychczasowe rzeczywiste wykonanie prac budowlanych wynosi 38,64% w skali wszystkich zaplanowanych robót, w tym:

  • 50,14% w stosunku do robót w elemencie Architektura i konstrukcja.
  • 21,35% w stosunku do robót w elemencie Roboty sanitarne
  • 30,70% w stosunku do robót w elemencie Instalacje elektryczne
  • 9,45% w stosunku do robót w elemencie Instalacje teletechniczne