Konferencja pt. „Znaczenie edukacji regionalnej w kształtowaniu poczucia tożsamości i więzi z Małą Ojczyzną” w Orońsku

Konferencja pt. „Znaczenie edukacji regionalnej w kształtowaniu poczucia tożsamości i więzi z Małą Ojczyzną” w Orońsku

Włączenie idei edukacji regionalnej do strategii dydaktyczno-wychowawczej szkoły – to główny cel konferencji „Znaczenie edukacji regionalnej w kształtowaniu poczucia tożsamości i więzi z Małą Ojczyzną”, która odbyła się 3 kwietnia 2014 r. w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Głównymi organizatorami spotkania było Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli  Wydział w Radomiu oraz Starostwo Powiatowe w Szydłowcu. Konferencję adresowano do nauczycieli wszystkich typów szkół powiatu szydłowieckiego. Jednym z głównych prelegentów była dyrektor Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych, dr Aneta Oborny.

W temacie: My – oni. Muzyka tradycyjna jako wartość budująca poczucie odrębności regionalnej” poruszyła ona m.in. problem komunikacji symbolicznej, zwracając uwagę na ważny obszar semiosfery – fonosferę,  przestrzeń dźwięków, w której obecna jest także muzyka, odgrywająca istotną rolę w tworzeniu międzyludzkich więzi, konstruowaniu tożsamości zbiorowej. Charakterystyczne dla danego regionu instrumentarium, specyfika jego muzyki, na którą składa się m.in. styl wykonawczy, repertuar – to wartości integrujące społeczność regionalną, budujące jej poczucie odrębności, tożsamości regionalnej, to wartości wzniecające dumę wynikającą ze świadomości  muzycznych wartości regionu cennych, a przecież nie zawsze powszechnie znanych. Inicjatywy i realizacje Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu ostatnich lat, jednoczące społeczność w jej „Małej Ojczyźnie” to m.in. kolejne edycje warsztatów muzycznych – w których metodą bezpośredniego przekazu mistrz-uczeń uczestnicy zdobywają podstawy gry na ludowych instrumentach muzycznych z regionu, tudzież rozwijają zdobyte już umiejętności pod kierunkiem ludowych muzykantów, to warsztaty tańca, koncerty aktywizujące muzykantów regionu do kontynuowania wykonawczych tradycji, konkursy plastyczne i lekcje muzealne, których program ułożony jest w taki sposób, aby dany temat – z zakresu instrumentologii, czy muzyki tradycyjnej, przedstawiony w szerszym spektrum, kładł akcent także na muzyczne walory regionu: jego charakterystyczne instrumentarium, sposób jego wykorzystania, kontekst obyczajowy.