Kolejne spotkanie z historią Szydłowca

Kolejne spotkanie z historią Szydłowca

W czwartek 21 listopada, w sali konferencyjnej Regionalnego Centrum Biblioteczno -Multimedialnego w Szydłowcu odbyła się prelekcja „Ginące zawody – rzemiosło w dawnym Szydłowcu”. Było to już drugie spotkanie z zaplanowanego i realizowanego przez Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych cyklu „Okruchy historii”, dzięki któremu popularyzowana jest wiedza historyczna związana z regionem.

Zgromadzeni na prelekcji goście mogli dowiedzieć się na przykład, jak różnorodny był przekrój zawodowy rzemieślników w XVI -XVII wiecznym Szydłowcu, ile lat trwała nauka rzemiosła, czym różniła się praca kołodzieja i stelmacha, albo puszkarza i rusznikarza. Aktywność, pracowitość i znajomość tajników fachu sprawiały, że duża grupa rzemieślników współtworzyła świetność miasta. Przyciągali chętnych do nabycia towarów na jarmarki, mieli też możliwość wysyłać swoje produkty do innych miast. Innym aspektem istnienia rzemiosła była organizacja cechów, które kontrolowały pracę fachowców, wspierały w potrzebie ich lub ich rodziny oraz brały udział w życiu religijnym miasta.

Prelekcji wygłaszanej przez Panią Monikę Sadurę kierownik działu Zbiorów Historycznych i Sztuki Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych towarzyszyły slajdy prezentujące między innymi eksponaty ze zbiorów Muzeum: pergaminowe dokumenty z potwierdzeniem przywilejów nadanych cechom , dawne księgi i pieczęcie cechowe. Z zainteresowaniem oglądano również miniatury przedstawiające dawnych rzemieślników przy pracy. Słuchacze podczas wymiany uwag po prelekcji wyrażali żal, że większość zawodów rzemieślniczych należy już do wymarłych. Wspominano między innymi dawną kuźnię szydłowiecką, okolicznych rymarzy i kotlarzy.