Kolejna nagroda dla Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu

Kolejna nagroda dla Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu

Tegoroczna edycja konkursu „Mazowieckie zdarzenia muzealne – Wierzba” została rozstrzygnięta. W tym roku jurorzy zakwalifikowali 40 projektów z całego Mazowsza. W kategorii: „Najciekawsza wystawa zorganizowana przez placówkę muzealną na Mazowszu” III miejsce przyznane zostało Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych za wystawę „Harmonie – gra cały świat”. Po wyróżnieniu honorowym, które Muzeum dostało w roku ubiegłym za wystawę „Dudy – niezwykły instrument muzyczny” to kolejna nagroda dla szydłowieckiej placówki.

Wystawa „Harmonie – gra cały świat”, która udostępniona była zwiedzającym od października 2012 do połowy maja 2013 w siedzibie Muzeum – zamku Szydłowieckich i Radziwiłłów, była problemową prezentacją fragmentu kolekcji XIX i XX-wiecznych harmonii polskich i europejskich ze zbiorów MLIM, największej kolekcji tych instrumentów w zbiorach polskich. Instrumenty, ukazane w parku ikonograficznym rzeźb, obrazów, fotogramów i innych elementów ekspozycyjnych użyczonych z Muzeum Narodowego w Kielcach, Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, Fundacji „Muzyka Odnaleziona” i właścicieli prywatnych, zwracała uwagę na wielką ich popularność, dyktującą rozkwit ich wytwórstwa do poł. XX w . Dynamiczną, autorytarną osobowość harmonii uwypuklała oprawa plastyczna.

Autorem pomysłu, scenariusza, realizatorem wystawy jest dr Aneta Oborny – od dwóch lat dyrektor szydłowieckiej placówki, wykładowca kieleckich uczelni wyższych, autorka recenzji muzycznych, artykułów naukowych i dwóch książek z zakresu tematyki kultury muzycznej. W tym roku dr Oborny, decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego uzyskała uprawnienia kustosza dyplomowanego.

Wystawa „Harmonie – gra cały świat”, recenzowana przez etnomuzykologa, prof. Zbigniewa Jerzego Przerembskiego, zrealizowana została dzięki finansowej współpracy Powiatu Szydłowieckiego.

Więcej informacji o konkursie „Mazowieckie zdarzenia muzealne – Wierzba”

O dużej popularności wystawy świadczy reportaż o wystawie emitowany 7 lutego 2013 roku na antenie programu regionalnego TVP Warszawa „Strefa Mazowsze”