Zdjęcie ścianki z grafiką lirnika. Na jej tle mikrofony.

Jubileusz 55-lecia – nowa wystawa i unikatowe lirnicze jam session

W 1968 roku powołane zostało Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu jako oddział Muzeum Świętokrzyskiego w Kielcach, do dziś jedyna tego typu specjalistyczna placówka w Polsce, dysponująca największą kolekcją ludowych instrumentów muzycznych w kraju. Jubileusz 55-lecia muzeum stał się okazją do spotkania entuzjastów muzycznej tradycji, w tym m.in. przedstawicieli samorządów i dyrektorów instytucji kultury i nauki, którzy przyjechali do szydłowieckiego zamku z całej Polski.

Były słowa, uściski, gratulacje i listy gratulacyjne – na ręce dyrektor instytucji dr Anety Oborny, dla całego muzealnego zespołu, m.in. od przedstawicieli Samorządu Województwa Mazowieckiego, dyrektorów placówek. Były wyróżnienia dla pracowników instytucji. Nie zabrakło muzyki. Z koncertem wystąpił zespół „Wernyhora”.

Udostępniona nowa wystawa czasowa „Lira korbowa – instrument romantycznego mitu”, dedykowana niezwykłemu instrumentowi wczesnośredniowiecznej proweniencji w kontekście roli, jaką odegrał w życiu społeczno-kulturowym ziem polskich w XIX i pocz. XX wieku, łącząca tematykę instrumentologiczną z historią, literaturą i sztuką, stała się przestrzenią do dyskusji i wymiany wrażeń. Nie tylko dla specjalistów. Aura legendy Wernyhory i jego instrumentu, zobrazowanego na wystawie m.in. XVIII-XIX instrumentami i płótnem Jana Matejki, poruszyła gości muzeum, w tym tych, którzy po raz pierwszy gościli w zamkowych, muzealnych komnatach. Emocje udzieliły się także lirnikom, którzy przyjechali do szydłowieckiego muzeum z całej Polski oraz z innych krajów. Sceneria wystawy, jej obiekty i uczestnicy wydarzenia stali się inspiracją do wyjątkowego lirniczego jam session, które było unikatowym podsumowaniem piątkowego jubileuszowego spotkania.