Instrumenty z Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu uświetniły urodziny Fryderyka Chopina

Instrumenty z Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu uświetniły urodziny Fryderyka Chopina

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina uczcił obchody Roku Oskara Kolberga wystawą „Takiem tęgo dudlił, że się wszyscy zlecieli. Instrumenty ludowe na ziemiach polskich w czasach Fryderyka Chopina” w Żelazowej Woli. Wystawa prezentuje instrumentarium ludowe, z którym młody Chopin zetknął się podczas licznych podróży, a także najbardziej charakterystyczne i najciekawsze obiekty z muzycznych regionów Polski. W czysto zaaranżowanej przestrzeni pawilonu „Preludium”, położonego na terenie parku otaczającego Dom Urodzenia Fryderyka Chopina, można obejrzeć między innymi cenne eksponaty wypożyczone z Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu.

Zaprezentowane instrumenty z szydłowieckiego Muzeum to 6 eksponatów: 4 instrumenty dudowe oraz 2 basów dłubanych. Zobaczyć można niezwykle cenne dudy wielkopolskie nieznanego twórcy datowane na 1. połowę XX wieku, piękny kozioł ślubny Floriana Modrzyka z Mosiny datowany na 1989 rok, kozioł weselny Czesława Prządki jednego z najlepszych twórców wielkopolskich z 1984 roku oraz sierszeńki jednopęcherzowe Franciszka Domagały ze Zbąszynia z 1970 roku. Wyeksponowane dwustrunne basy kaliskie to instrument wykonany przez Pawła Rajcę z Godziesz Małych, datowane na 1946 rok. Warto zwrócić uwagę na typowe dla basów ludowych zastosowanie podstawka „z nóżką”, która spełnia jednocześnie funkcję duszy. Sposób wykonywania basów dłubanych ukazany jest poprzez eksponat pochodzący z warsztatu Jana Rafalskiego z Jagodnego na Kielecczyźnie: basy w fazie przed sklejeniem, datowane na 1969 rok. Instrumenty przedstawiające proces twórczy ludowego lutnika to rzadkość w zbiorach muzealnych. Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu może się poszczycić przykładami skrzypiec i basów w różnych fazach budowy, które Jan Rafalski wykonał na zamówienie Muzeum w 1969 roku.

Wernisaż wystawy odbył się 1 marca w 204 rocznicę urodzin Fryderyka Chopina, podczas którego zebranych gości oprowadzał prof. Zbigniew Przerembski. Kuratorem wystawy jest Agata Mierzejewska. Instrumenty będzie można oglądać do końca listopada 2014 roku.

fot. Waldemar Kielichowski, copyright Narodowy Instytut Fryderyka Chopina