Instrumenty muzyczne… Malarstwo polskie najwybitniejszych mistrzów pędzla… Polska muzyka tradycyjna…. czyli 40 lat minęło

Instrumenty muzyczne… Malarstwo polskie najwybitniejszych mistrzów pędzla… Polska muzyka tradycyjna…. czyli 40 lat minęło

Po 40 latach od otwarcia pierwszej ekspozycji w zamkowych komnatach Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu otworzyło nowy etap swojej działalności, ukazując się w nowej odsłonie, w nowej jakości –  tak technicznej, estetycznej jaki i merytorycznej. Podczas uroczystości jubileuszowych 26 października 2015 roku otwarte zostały nowe ekspozycje stałe „Instrumenty…- zobaczyć i usłyszeć tradycję” oraz wystawa czasowa „Zobaczyć muzykę źródeł. Muzyka i instrumenty ludowe w malarstwie polskim” – wystawy objęte patronatem Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Zebranych gości przywitał Wiwat w wykonaniu kapeli koźlarskiej Jana Prządki ze Zbąszynia. Wyświetlony podczas uroczystości film, przedstawiał zakres i rozmach zrealizowanego projektu pt „Instrumenty… – zobaczyć i usłyszeć tradycję – zwiększenie walorów estetyczno-edukacyjnych oraz poprawa funkcjonalności Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu poprzez modernizację przestrzeni ekspozycyjno-magazynowych Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu” dofinansowanego z Funduszy Europejskich oraz z budżetu Województwa Mazowieckiego. W  ramach projektu – poza realizacją wystaw stałych, Muzeum m.in. wyposażyło salę wystaw czasowych w liczne ekspozytory, magazyny zbiorów  w specjalistyczny sprzęt do przechowywania zbiorów, dokonało zmian w obrębie muzealnej elektroniki, zakupiło multimedia i nawilżacze oraz inne narzędzia niezbędne w codziennej pracy muzealnika, dokonało szeregu działań o charakterze promocyjnym, w tym działań wydawniczych.

Były podziękowania, gratulacje i życzenia. Wyrazy podziwu i uznania złożyli między innymi: Zbigniew Gołąbek (Przewodniczący Komisji Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego ) i Włodzimierz Górlicki (Starosta Szydłowiecki), który podkreślił owocną współpracę jaka ma miejsce pomiędzy Muzeum a Powiatem Szydłowieckim. Dyrektor  Muzeum, dr Aneta Oborny  otrzymała także wyrazy uznania oraz pamiątkową statuetkę od włodarzy Miasta i Gminy Szydłowca – Burmistrza Artura Ludwa oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej Marka Koniarczyka. Serdeczne życzenia i gratulacje złożył także Andrzej Jarzyński (były Burmistrz Szydłowca) oraz nieoficjalnie szereg przedstawicieli instytucji oraz osób prywatnych.

W dalszej części jubileuszowego spotkania goście mogli zobaczyć i usłyszeć tradycję na wystawach stałych, które ukazują polskie ludowe instrumentarium w interdyscyplinarnym otoczeniu oryginalnych obrazów i fotogramów prezentujących rysunki, grafiki oraz archiwalne zdjęcia. Instrumenty zaprezentowane są w dwóch segmentach: w zarysach czterech podstawowych grup, respektowanego do chwili obecnej podziału wg Hornbostla i Sachsa (idiofony, membranofony, chordofony, aerofony), a także w układzie kapel reprezentujących różne regiony polski. Są wyborem z najliczniejszego zbioru polskich ludowych instrumentów, będącego w posiadaniu szydłowieckiego muzeum. Na wystawie czasowej licznie przybyli goście mogli zobaczyć muzykę źródeł. W Komnacie Rycerskiej szydłowieckie Muzeum zgromadziło wiele wybitnych dzieł polskich mistrzów pędzla działających w ostatnich dwóch wiekach, dzieł inspirowanych muzyką i ludowym instrumentarium muzycznym, m.in. obrazy Franciszka Kostrzewskiego, Jana Matejki, Wojciecha Gersona, Jacka Malczewskiego, Zofii Stryjeńskiej czy Tadeusza Makowskiego (na czele z jedną z ikon malarstwa polskiego XX wieku – Kapelą dziecięcą). Prezentowane na ekspozycji dzieła podkreślają rangę muzyki w życiu ludzi z minionych epok, łącza instrumenty z historią obyczaju, opowiadają o funkcji, jaką spełniały w życiu ludu, pokazują także instrumenty postrzegane przez artystów jako magiczne artefakty łączące świat metafizyczny ze światem realnym.

Uroczystości uświetnił koncert „Orkiestry Czasu Zarazy” –  nietypowego kwintetu pod kierownictwem Pawła Iwaszkiewicza. Zespół wykonał repertuar, będący rekonstrukcją muzyki polskiej karczmy początku XVIII wieku, dokonanej na podstawie zapisków Georga Philippa Telemanna, odkrytych w 1987 w Bibliotece Uniwersyteckiej w Rostocku –  tańce polskie będące plonem chwil spędzonych przez kompozytora w przydrożnych polskich karczmach. Zgodnie z opisem Telemanna kapela wykonała utwory w instrumentalnym składzie: dudy, skrzypce, puzon, basy i regał; muzycy klasyczni grali wspólnie z muzykami tradycyjnymi.

Następnie popisowe utwory wykonywały dwie kapele tradycyjne – Jana Fokta z Jagodnego oraz Jana Prządki ze Zbąszynia. Przy wtórze muzyki ludowej dyrektor Aneta Obory pokroiła jubileuszowy tort, który był słodkim akcentem na zakończenie tego ważnego i wyjątkowego dnia w dziejach Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu.