Instrumenty, malarstwo. Najcenniejsze nabytki Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu