„Deliberacje” – Dariusz Jakubowski

„Deliberacje” – Dariusz Jakubowski

„Deliberacje” – spektakl-koncert ,wg. scenariusza, w reżyserii i wykonaniu Dariusza Jakubowskiego (narrator) oraz Katarzyny Thomas (sopran) i Tadeusza Czechaka (lutnie) , zaprezentowany w Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, był niezwykłą, muzyczno-literacką podróżą w czasie, nieznaną dotąd szydłowieckiej publiczności.

Muzyka, teatr , elementy performanceu – hybrydyczna forma spektaklu, zawarła i uwypukliła treści ważne, piękne i do dziś aktualne, zachowane w utworach mistrzów renesansu, jak też teksty poetów współczesnych. Pięknym słowem i głosem znany aktor przerzucił most pomiędzy czasami świetności szydłowieckiego zamku, a współczesnością, zaś zamkowa sala kominkowa była najlepszym entouragem dla humoru i refleksji „współczesnego Wernyhory”, troskliwego obserwatora rzeczywistości, czerpiącego z literackich źródeł epoki Radziwiłłów.
On też był przewodnikiem w owej podróży w czasie, podróży poprzez gatunki literackie, różnorodne nastroje – od sielankowych po funeralne (Vanitas vanitatum), podróży pełnej dowcipu i niespodziewanych zwrotów akcji, poruszającej licznie zgromadzoną w zamku publiczność, z zachwytem chłonącą utwory Jana Kochanowskiego, Wespazjana Kochowskiego, Marcina Kromera, Piotra Skargi czy stylizowanych na staropolszczyznę wiersze Jana Kaczmarskiego, Czesława Miłosza i Zbigniewa Herberta.
Dźwięki lutni Tadeusza Czechaka, rozbrzmiewającej w repertuarze mistrzów renesansu, m.in. Wacława z Szamotuł, Mikołaja Gomółki, Krzysztofa Klabona dawały poczucie ładu i stałości dobrego świata. Sopran Katarzyny Thomas – stworzony do repertuaru czasów Wazów i Stewartów dodawał blasku i humoru zamkowym komnatom.
Pytania o współczesny patriotyzm, o wartości, na które w sercach miejsca zabraknąć nie może i refleksje nad życiem – to bagaż wrażeń, z którymi odchodziła publiczność po „Deliberacjach”.