Budżet Obywatelski Mazowsza

Budżet Obywatelski Mazowsza

Trwa nabór wniosków do IV edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Projekty można składać do 13 stycznia 2023 r.

Szczegóły na stronie https://bom.mazovia.pl/  oraz w Biurze ds. Budżetu Obywatelskiego Mazowsza i Dostępności.