dwupiętrowy nowoczesny szary budynek

Asystent / adiunkt muzealny w Dziale Zbiorów Historycznych i Sztuki

Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu ogłasza nabór na asystenta /adiunkta muzealnego w Dziale Zbiorów Historycznych i Sztuki

Stanowisko: Asystent / Adiunkt muzealny

Data ogłoszenia: 2023-08-31

Ważne do: 2023-10-02

 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

 • nadzór merytoryczny i opieka nad zbiorami oraz ich opracowywanie (inwentaryzowanie, katalogowanie, kompletowanie dokumentacji)
 • praca nad poszerzaniem kolekcji przez pozyskiwanie zbiorów
 • działalność naukowa: przygotowywanie opracowań, realizacja badań i publikowanie
  ich wyników, udział w konferencjach i programach naukowo-badawczych
 • przygotowywanie scenariuszy wystaw i ich realizacja
 • działalność popularyzatorska i edukacyjna: realizowanie projektów edukacyjnych towarzyszących wystawom oraz innych form upowszechniania wiedzy z zakresu historii sztuki
 • współpraca z innymi działami w zakresie bieżącej działalności muzeum

Wymagania niezbędne

 • wykształcenie – wyższe kierunkowe, pełne (historia, historia sztuki)
 • szerokie zainteresowania w obszarze kultury
 • praktyczna umiejętność obsługi programów biurowych (pakiet MS Office)
 • umiejętność organizowania pracy sobie i innym
 • bardzo dobra znajomość języka obcego w mowie i piśmie – j. angielski

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w pracy muzealnej, edukacyjnej lub naukowej
 • wskazana znajomość innych europejskich języków obcych (francuski, niemiecki)
 • znajomość systemów ewidencjonowania zabytków

Warunki pracy

 • rodzaj umowy − umowa o pracę
 • wymiar czasu pracy − pełny etat
 • miejsce pracy – Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, Kąpielowa 8

Oferujemy

 • ciekawą pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury
 • wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego
 • pakiet świadczeń socjalnych i motywacyjnych
 • możliwość rozwoju zawodowego

Wymagane dokumenty

 • cv
 • list motywacyjny
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, ul. Kąpielowa 8, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu,

dane kontaktowe:

 • Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu
 • Kąpielowa 8, 26-500 Szydłowiec
 • tel. (48) 617-17-89, email: biuro@muzeuminstrumentow.pl
 • dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: tel.: 41 300 55 99 , e-mail: iod@czi24.pl

Dane osobowe kandydatów

 1. będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 2. nie będą udostępniane innym odbiorcom;
 3. będą przechowywane nie dłużej niż 3 miesiące od zakończenia procesu rekrutacji;
 4. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Kandydatom przysługuje prawo żądania

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadku i na zasadach określonych w przepisach prawa regulujących ochronę danych osobowych), ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych;
 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach określonych w przepisach prawa regulujących ochronę danych osobowych.

Termin i miejsce składania ofert

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, ul. Kąpielowa 8 (w sekretariacie), przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres: biuro@muzeuminstrumentow.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2.10.2023 r. z adnotacją:
„Oferta na stanowisko: asystent/adiunkt w Dziale Zbiorów Historycznych i Sztuki”

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

Dokumenty do pobrania

oświadczenie kandydata do celów rekrutacyjnych 

obowiązek informacyjny