flaga Ukrainy

Solidarni z Ukrainą! | Солідарні з Україною!

Wielu mieszkańców Ukrainy znalazło schronienie w Polsce. Obok niezbędnej pomocy w zapewnieniu podstawowych potrzeb, dla wielu ważny jest dostęp do kultury. Dlatego od 3 marca obywatele Ukrainy, którzy uciekają przed wojną, mogą zwiedzać ekspozycje Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu bezpłatnie . Wystarczy, że pokażą w kasie paszport z pieczątką przekroczenia polskiej granicy po 24 lutego 2022 roku lub okażą inny dokument, który to potwierdza. Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu szczególnie zaprasza dzieci.

W Muzeum czekają na Zwiedzających dwie wystawy stałe oraz wystawa czasowa.

„Instrumenty… – zobaczyć i usłyszeć tradycję” – wystawa stała, otwarta w 2015 r. na którą składają się kapele z podziałem na regiony etnograficzne Polski oraz ludowe instrumenty muzyczne z podziałem na źródło wydobywania ich dźwięku. Wystawa została wyróżniona podczas 36. Ogólnopolskiego Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku „Sybilla 2015”.

„Magia instrumentów. Osobliwości inwencja trzygłosowa” – wystawa stała, w części interaktywna (można grać na wybranych oryginalnych instrumentach, można grać także na instrumentach wirtualnych), otwarta w grudniu 2019 r. w historycznych wnętrzach najstarszej, XV-wiecznej części Zamku Szydłowieckich i Radziwiłłów, prezentuje unikatowe, nietypowe muzyczne artefakty w kontekście historii i sztuki szydłowieckiego zamku. Wystawa została wyróżniona podczas 40. Ogólnopolskiego Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku „Sybilla 2019”.

„Ale dżaz! W instrumentarium ludowego rytmu” – wystawa czasowa, otwarta we wrześniu 2020 r. skupiona wokół jednego typu instrumentu i roli jaką odgrywa w świecie muzyki tradycyjnej. Tym razem są to membranofony, w tym ich najbardziej okazały reprezentant – ludowa perkusja tzw. dżaz.

Godziny otwarcia Muzeum:
od 1 października do 31 marca:
poniedziałek:      nieczynne
wtorek – niedziela:  9.00-16.00 
od 1 kwietnia do 30 września: 
poniedziałek:             nieczynne
wtorek – piątek:          9.00-16.00
sobota – niedziela:    10.00- 17.00

W GODZINACH 12.00-12.30 EKSPOZYCJA JEST NIECZYNNA Z POWODU DEZYNFEKCJI.

Serdecznie zapraszamy!

Багато жителів України знайшли притулок у Польщі. Окрім необхідної допомоги у задоволенні основних потреб, доступ до культури важливий для багатьох. Тому з 3 березня громадяни України, які тікають від війни, можуть безкоштовно відвідувати виставки Музею народних музичних інструментів у Шидловці. Їм достатньо лише пред’явити паспорт із відміткою про перетин польського кордону після 24 лютого 2022 року або інший документ, що це підтверджує. Особливо Музей народних музичних інструментів у Шидловці запрошує дітей.

На відвідувачів музею чекають дві постійні експозиції та тимчасова експозиція.

«Інструменти… – подивись і почуй традицію» – постійна експозиція, відкрита в 2015 році, яка складається з колективів, поділених на етнографічні регіони Польщі, та народних музичних інструментів, розділених за джерелом свого звучання. Виставка була відзначена під час 36-го Національного конкурсу на музейну подію року «Сибілла 2015».

Магія інструментів. «Особливості триголосного винаходу» – постійна експозиція, частково інтерактивна (ви можете грати на вибраних оригінальних інструментах, ви також можете грати на віртуальних інструментах), відкрита в грудні 2019 року в історичних інтер’єрах найстарішої частини 15-го століття Шидловецьких і Радзивіллів. Замок, представляє унікальні, незвичайні музичні артефакти в контексті історії та мистецтва Шидловецького замку. Виставка була відзначена під час 40-го Національного конкурсу на музейну подію року «Сибілла 2019».

«Але джаз! В інструментах народного ритму» – тимчасова виставка, відкрита у вересні 2020 року, присвячена одному виду інструменту та ролі, яку він відіграє у світі традиційної музики. Цього разу це мембранофони, у тому числі їх найвражаючіший представник – так звані народні ударні. джаз.

 

Графік роботи музею:
з 1 жовтня по 31 березня:
Понеділок: вихідний
Вівторок – неділя: 9.00-16.00
з 1 квітня по 30 вересня:
Понеділок: вихідний
Вівторок – п’ятниця: 9.00-16.00
Субота – неділя: 10.00 – 17.00.

 

ВИСТАВКА ЗАКРИТА 12.00-12.30 ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦІЇ.