Zobaczyć muzykę źródeł. Muzyka i instrumenty muzyczne w malarstwie polskim

WYRÓŻNIENIE w X edycji konkursu „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba” w kategorii „najciekawsze wydawnictwo muzealne wydane lub współwydane w 2015 roku przez placówkę muzealną”

W dobie interdyscyplinarnych działań artystycznych obecność muzyki w sztukach plastycznych staje się tematem wartym zgłębienia. Od czasów prehistorycznych po czasy postnowoczesne podejmowane są próby przedstawienia dźwięku graficznie, udokumentowania scen, w których obecna jest muzyka, sportretowania muzyków i odwzorowania instrumentów muzycznych.

Polska sztuka obfituje w nastrojowe ujęcia muzykantów, realistyczne obserwacje wiejskiego życia jak i fantasmagorie oraz improwizacje na temat kultury ludowej. Lektura dodatkowo odsłania przed czytelnikiem świat mitologicznych kitarzystów, muzykujących aniołów, bogate instrumentarium muzyki renesansu, alegorie z barokowych rycin, arystokratyczne scenki rodzajowe z XVIII w. ukazując tym samym szerszy kontekst ikonografii muzycznej w sztuce europejskiej w ogóle.

Publikacja jest zarówno katalogiem dzieł sztuki prezentowanych na wystawie czasowej pod tym samym tytułem jak i pierwszą pozycją książkową podejmującą temat ludowego instrumentarium muzycznego w malarstwie polskim. Została wyróżniona w X edycji konkursu „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba” w kategorii „Najciekawsze wydawnictwo muzealne wydane lub współwydane w 2015 roku przez placówkę muzealną”.