zdjęcie zamku w szydłowcu w kolorach bieli i czerni zawiedzone na ścianie na które padają światła i cienie rzucane przez okno którego nie widać na grafice.

Wystawa czasowa „Zamek w Szydłowcu. Postscriptum”

Wystawa czasowa „Zamek w Szydłowcu. Postscriptum prezentuje obraz przemian architektonicznych szydłowieckiej rezydencji w XX i XXI w., uwieczniony na dawnych i współczesnych fotografiach.

Kiedy w 1828 r. księżna Anna Sapieżyna z Zamoyskich sprzedała dobra szydłowieckie Skarbowi Królestwa Polskiego zamek, będący dotąd siedzibą możnowładczą, zmienił swoje przeznaczenie, stając się na resztę stulecia magazynem. Przez cały ten okres, aż do lat 30. XX w. stopniowo niszczał i popadał w ruinę.

Już w 1912 r. historyk sztuki Jerzy Kieszkowski, który odwiedził zamek należący wówczas do miejscowego przedsiębiorcy Edmunda Engemanna, postulował konieczność zabezpieczenia niszczejącej budowli, a przynajmniej niektórych elementów przed dalszą degradacją.

W latach 30. XX w. po powrocie zamku do Skarbu Państwa podjęto prace remontowe oraz zastanawiano się na jaki cel przeznaczyć budynek. Dopiero po II wojnie światowej rozpoczęto gruntowny remont zamku i odbudowę zniszczonych elementów, które trwały z przerwami od 1948 r. do lat 70. XX w. Prace te pozwoliły na zachowanie budowli po dziś dzień.

Na wystawie zaprezentowano oryginały oraz cyfrowe wydruki fotografii Zamku w Szydłowcu wykonywane od początku XX w. przez lata 80., aż do współczesności. Wyeksponowane chronologicznie zdjęcia przedstawiają ogólne widoki bryły zamku oraz wnętrza dziedzińca, detale takie jak m.in. portal Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła „Sierotki” i elementy: wieżę bramną czy wieżyczkę z klatką schodową oraz kilka fotografii zamkowych wnętrz, głównie tzw. Komnaty Rycerskiej (dziś sali wystaw czasowych Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu).

Ciekawostką są fotografie autorstwa Tadeusza Przypkowskiego, przedstawiające zamek podczas powojennego remontu i odbudowy oraz wyeksponowane w postaci oryginałów, pochodzące z lat 80. XX w. zdjęcia odrestaurowanego zamku i jego detali. Ekspozycję zamykają dwie fotografie z roku 2015, na których zobaczyć można szydłowiecką rezydencję po ostatnim remoncie, który miał miejsce w latach 2013-2015.

Fotografie oraz ich kopie pochodzą ze zbiorów Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, Muzeum Narodowego w Krakowie, Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Biblioteki Narodowej w Warszawie, Narodowego Archiwum Cyfrowego oraz Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie.

—-

Centrum Naukowo-Administracyjne – ul. Kąpielowa 8, Szydłowiec