W szydłowieckim zamku – wycieczka do świata architektury renesansu

W szydłowieckim zamku – wycieczka do świata architektury renesansu

Wędrówka po zamku Szydłowieckich i Radziwiłłów przybliży uczestnikom zajęć charakterystyczne cechy architektury renesansowej. Uczestnicy zajęć porównają zamek szydłowiecki z wybranymi zamkami na ziemiach polskich, które powstały lub zostały przebudowane w omawianym okresie. Podczas praktycznej części spotkania uczestnicy zaprojektują fryz, zapoznają się w czasie wspólnej zabawy z techniką wykonywania dekoracji sgraffitowej.