„U źródeł muzyki. Najciekawsze nabytki Muzeum z lat 2005-2010”

„U źródeł muzyki. Najciekawsze nabytki Muzeum z lat 2005-2010”

Prezentacja najpiękniejszych ludowych instrumentów muzycznych, spośród 207 pozyskanych przez Muzeum w ostatnim pięcioleciu. Na wystawie podziwiać można kolekcję harmonii ręcznych i pedałowych, wykonanych w pierwszej połowie XX wieku w 17 czołowych polskich warsztatach organmistrzowskich. Wśród nich wymienić można m.in. warszawskie firmy: Piotra Stamirowskiego, Józefa Boruckiego, Władysława Leonardta, Zygmunta Radka, Leopolda Seipelta. Adam Kupisa i Mariana Mościckiego.

Uwagę zwraca bogactwo form i wielobarwność instrumentów pochodzących z różnych regionów Polski. Wśród nich m.in. dudy, bębenki, instrumenty lutnicze, instrumenty ceramiczne i długie, ponad trzymetrowe trombity z Beskidu Śląskiego. Instrumenty zostały wykonane przez znanych twórców ludowych m.in.: Andrzeja Haniaczyka, Tomasza Kicińskiego, Stanisława Łacka, Andrzeja Mendlewskiego, Augusta Piechę, Jerzego Walkusza i wielu innych. Część prezentowanych eksponatów wzbogaciła zbiory muzealne po zakończeniu IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Budowę Ludowych Instrumentów Muzycznych.
Zwiedzający mogą także obejrzeć na ekspozycji basy podhalańskie i złóbcoki wykonane przez Franciszka Mardułę, wybitnego zakopiańskiego lutnika samouka, którego nazwisko znane jest w gronie lutników i muzyków na całym świecie.