Teodor Axentowicz „Stary lirnik”

Teodor Axentowicz „Stary lirnik”

Obraz „Stary lirnik”

  • autor: Teodor Axentowicz
  • pocz. XX w.
  • akwarela, ołówek, papier, tektura

Obraz „Stary lirnik” Teodora Axentowicza (1859–1938) to dzieło o dużych walorach artystycznych, tak w obszarze rysunku, jak i kompozycji. Tematycznie obraz wpisuje się w nurt młodopolski, obecny w twórczości malarza od lat 90. XIX wieku. Aura obrazu, jego elementy, ich układ kompozycyjny, jak również niektóre detale rysunku pozwalają odczytywać pracę jako realistyczną, z konotacjami symbolizmu, marginalnie, w detalu, z reminiscencjami secesji.

Znajdująca się na pierwszym planie, dzierżona przez starca lira korbowa, jest nie tylko ważnym elementem obrazu z punktu widzenia organologa. Lira może być także odbierana w warstwie symbolicznej – jako atrybut tradycji. To spotkanie starości z młodością – tradycji i nowego, tak typowe dla obrazów Axentowicza. To dzięki walorom warsztatu, sprzęgniętego z głębią artystycznego namysłu, powstało dzieło o dużym uroku.

Audiodeskrypcja planszy: