Motywy muzyczne w malarstwie europejskim XVII-XIX wieku w obrazach ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie

Motywy muzyczne w malarstwie europejskim XVII-XIX wieku w obrazach ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie

Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych zaprasza do zwiedzania wystawy czasowej do połowy listopada 2016 roku.

Rozwój samodzielnej muzyki instrumentalnej inicjujący proces jej integrowania z kulturą humanistyczną sprzyjał rozwojowi i popularyzacji muzyki, która odgrywała ważną rolę w życiu dworów królewskich, arystokratycznych i bogacącego się mieszczaństwa. Znalazło to odbicie także w malarstwie europejskim doby baroku, coraz liczniej ukazującym instrumenty muzyczne w scenach muzykowania, scenach mitologicznych, alegorycznych i martwych naturach. W XVII stuleciu relacja pomiędzy ikonografią a organologią staje się szczególnie wyraźna. Na płótnach malarzy instrumenty przedstawiane są z dużą starannością, co pozwala na ich identyfikację, porównanie z obiektami zachowanymi po dziś w zbiorach muzealnych. Pomaga także prześledzić ewolucję instrumentów, sposoby gry na nich, konteksty, w których funkcjonowały, zwraca także uwagę na ich znaczenie symboliczne.

Przygotowana przez muzeum szydłowieckie wystawa czasowa Motywy muzyczne w malarstwie europejskim XVII-XIX wieku w obrazach z kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie ukazuje temat na przykładzie kilkunastu obrazów autorstwa wytrawnych mistrzów pędzla, z których kilka stanowi trzon warszawskiej kolekcji malarstwa europejskiego. Są to obrazy pochodzące głównie z Flandrii, Holandii i Włoch. Uzupełnieniem wystawy są przedstawiające muzyczny temat dwa obrazy XIX-wiecznych autorów: włoskiego i belgijskiego. O atrakcyjności ekspozycji decydują nie tylko ranga, uroda i dekoracyjność prezentowanych dzieł, ale także jej walory instrumentologiczne. Zwiedzający podziwiając kunszt artystyczny malarzy poznaje także dawne, a mało dziś znane instrumentarium muzyczne, takie, jak: arcylutnia, viola da gamba, cytara, surdynka czy wirginał. Uzupełnieniem wystawy są informacje zawarte w multimediach. Wystawie towarzyszy katalog.

Serdecznie zapraszamy
Aneta Oborny
kurator wystawy