Malecki. Pejzaż w malarstwie polskim XIX wieku

Malecki. Pejzaż w malarstwie polskim XIX wieku

Pejzaż był popularnym motywem w malarstwie 2. poł. XIX w. Jednym z malarzy realistycznych, traktujących przyrodę jako główny temat prac, był Władysław Aleksander Malecki – artysta, który ostatnie lata swojego życia spędził w Szydłowcu.
Uczestnicy lekcji poznają życie i twórczość tego wybitnego malarza w kontekście przemian, jakie przechodziło malarstwo pejzażowe XIX w. oraz dowiedzą się jaką rolę odgrywało w czasach zaborów.

W. Malecki - pejzaż