Aleksy Kiriuszyn – artysta płocki

Aleksy Kiriuszyn – artysta płocki

Wystawa prezentuje ponad 50 prac płockiego artysty Aleksego Kiriuszyna. Wszystkie obrazy pochodzą ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku, właściciela dużego zbioru twórczości artysty. Płocka kolekcja obejmuje: rysunki, rysunki piórkiem, szkice akwarelowe, akwarele, obrazy olejne, a także projekty kart pocztowych, projekty pomnika – mauzoleum, projekty wizytówek, kart do gry, szkicownik. W szydłowieckim muzeum prezentowane są prace malowane w technice akwareli na papierach i kartonach, w konwencji realistycznej. Obejmują kilka grup tematycznych, związanych z życiem artysty, jego podróżami oraz zainteresowaniami.

Najliczniejsze są sceny sytuacyjne związane z codziennym życiem, stanowiące swoisty zapis socjologiczny. Z humorem i wnikliwością ukazują płocczan w różnych sytuacjach. Są jednocześnie dokumentacją architektury dziś już nieistniejącego, współczesnego artyście miasta, z barwnymi zaułkami, tętniącymi zwyczajnym życiem podwórkami. Fascynacja artysty rodzinnym miastem przejawia się w licznych obrazach Płocka, wśród nich m.in. nokturnach – portretach miasta nocą.
Kolejną grupę stanowią pełne nastroju i melancholii pejzaże, obrazujące przyrodę, jej zmiany pod wpływem pór roku i dnia. W ich scenerii artysta przedstawił ludzi wykonujących codzienne zajęcia, zwierzęta w ich naturalnym środowisku.
Na wystawie prezentowane są także obrazy o tematyce: ukraińskiej i wschodniej – przepełnione folklorem i obyczajowością, pełne witalności i energii, antyczne, podróżne oraz ukazujące sceny z pierwszej wojny światowej.

Aleksy Kiriuszyn urodził się w 1886 r. w Płocku w rosyjskiej rodzinie prawosławnej. Ukończył Gimnazjum Państwowe w Płocku. W 1905 r. zdał egzamin na nauczyciela powiatowego, w tym samym roku wstąpił do wojska. Uczęszczał do szkoły malarskiej przy Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie ukończył trzy kursy. Wrócił do Płocka w 1911 r., przez kilka lat uczył kaligrafii, rysunków i kreślenia w Państwowym Gimnazjum Męskim. W czasie I wojny światowej służył w armii rosyjskiej. Do 1922 r. przebywał na Ukrainie, skąd wrócił do rodzinnego Płocka. Przez następne 10 lat pracował w Zarządzie Dróg Wodnych w Płocku. W lutym 1932 r. został zaproszony przez Klub Artystyczny Płocczan do udziału w wystawie w salach Hotelu Angielskiego, jednak z niewiadomych przyczyn zrezygnował z pokazu. Swoje prace publicznie zaprezentował po raz pierwszy w 1933 r. w sali Resursy Obywatelskiej w Płocku. W czasie II wojny światowej podjął pracę w Wydziale Techniczno-Budowlanym Zarządu Miejskiego, a w 1943 r. oddelegowany został do Biura Elektrowni Miejskiej gdzie sporządzał pomiary i plany elektrowni w Radziwiu. W 1947 r. rozpoczął prace na stanowisku starszego kreślarza, następnie został kierownikiem kreślarni w Zakładzie Sieci Elektrycznych. Po przejściu na emeryturę w 1958 roku Aleksy Kiriuszyn poświęcił się malarstwu. Artysta nigdy nie był związany z żadnym stowarzyszeniem czy związkiem plastyków, pozostawał przez lata na uboczu płockiego środowiska artystycznego, w którym uchodził za malarza amatora.
W latach 50. brał udział w Wojewódzkiej Wystawie Plastyków Amatorów, choć jego warsztat malarza akwarelisty był już w pełni profesjonalny. Zmarł w 1972 r.