Wydawnictwa

 

Zachęcamy do zakupu naszych wydawnictw w kasach biletowych lub on-line!

Ważne informacje

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą wydawniczą oraz poniższymi instrukcjami zamówienia i klauzulą informacyjną. Następnie prosimy przejść do przycisku zamów.

Składając zamówienie prosimy o podanie następujących informacji:

  • tytuł i liczba zamówionych publikacji,
  • dane osobowe potrzebne do wystawienia faktury,
  • dane adresowe do wysyłki.

Następnie prosimy o uiszczenie opłaty przelewem bankowym na konto Muzeum:

MUZEUM LUDOWYCH INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH W SZYDŁOWCU
ul. KĄPIELOWA 8
26-500 SZYDŁOWIEC
76 1020 1026 0000 1502 0232 8870 ( bank PKO BP)

w tytule prosimy wpisać wg. wzoru  imię i nazwisko Zamawiającego – tytuł wydawnictwa.

  • Aktualnie do ceny książki należy doliczyć  koszt przesyłki – 16zł. Przy większych zamówieniach kwota do uzgodnienia (koszt przesyłki uzależniony jest od cennika Poczty Polskiej).
  • Zamówione książki wysyłamy w przeciągu 2 dni roboczych od zaksięgowania należności na koncie Muzeum.
  • Zamówienia realizowane są tylko na terenie RP.
  • Ceny podane są cenami brutto.
  • Dowodem sprzedaży będzie faktura wysłana razem z wydawnictwami.

 

Klauzula informacyjna

W związku z obowiązywaniem od 25 maja 2018r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dni 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu informuje, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, dane kontaktowe:
Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, ul. Kąpielowa 8,  26 – 500 Szydłowiec, tel. 48 617 17 89, email: biuro@muzeuminstrumentow.pl
2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to email: iodo@muzeuminstrumentow.pl
3. Dane osobowe Zamawiającego:
 – będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku   z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („dalej RODO”), w celu zawarcia i realizacji powyższej Umowy;
 – mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;
 – będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
 – nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych.

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach określonych w RODO.
6. Zamawiający jest zobowiązany do podania danych osobowych niezbędnych w celu realizacji zamówienia.
7. Zamawiający wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu w celu realizacji zamówienia.

Ale „dżaz”! W instrumentarium ludowego rytmu

red. Aneta I. Oborny

Szydłowiec 2020

Wydawnictwo towarzyszące nowej wystawie czasowej „Ale dżaz! W instrumentarium ludowego rytmu”, która jest skoncentrowana wokół jednego typu instrumentu i roli jaką odgrywa w świecie muzyki tradycyjnej. Tym razem są to membranofony, w tym ich najbardziej okazały reprezentant –  ludowa perkusja, tzw. dżaz. Będący w tradycji muzycznej stosunkowo od niedawna, bo od lat 30. XX wieku dżaz, na stałe zmienił latami przeobrażający się skład kapel wiejskich.

Wydawnictwo zawiera wstęp autorstwa dr Anety Oborny oraz teksty pracowników szydłowieckiego muzeum: poświęcony wystawie autorstwa Karoliny A. Pawłowskiej oraz Katarzyny Zedel o bębnach w polskiej tradycji muzycznej. Ostatnia część broszury ma charakter katalogu z fotografiami instrumentów eksponowanych na wystawie.

Magia instrumentów. Osobliwości „inwencja trzygłosowa”

Szydłowiec 2019

Magia instrumentów. Osobliwości inwencja trzygłosowa – wydawnictwo towarzyszące nowej wystawie stałej.

Nowa wystawa stała „Magia instrumentów. Osobliwości inwencja trzygłosowa” jest drugą, po otwartej w 2015 Instrumenty… – zobaczyć i usłyszeć tradycję, wystawą instrumentologiczną. Zaprezentowana została tu kolejna część zbiorów szydłowieckiego muzeum, a co za tym idzie, jedne z najciekawszych i najoryginalniejszych instrumentów w naszym kraju. Jest jednak czymś więcej niż tylko wystawą instrumentologiczną, gdyż innowacyjne rozwiązania technologiczne i dostępne multimedia tworzą swoistą wystawę interaktywną, której głównym celem jest pobudzanie i rozwijanie muzycznych zainteresowań Zwiedzających. To wszystko składa się na spójną całość: ekspozycję, która w niecodzienny sposób odzwierciedla magię instrumentów muzycznych.

 

Sobiescy – zachowane w dźwiękach

red. Aneta I. Oborny

Szydłowiec 2018

Cena: 85 zł

NAGRODA SPECJALNA  Fonogram Źródeł podczas 22. Festiwalu Folkowego Polskiego Radia „Nowa Tradycja” 2019

I NAGRODA w XIII edycji konkursu „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzbaw kategorii „najciekawsze wydawnictwo muzealne wydane lub współwydane w 2018 roku przez placówkę muzealną”

Książka Sobiescy – zachowane w dźwiękach jest pierwszą publikacją w muzealnictwie polskim poświęconą dwójce wybitnych etnomuzykologów oraz jednym z elementów dużego projektu pod tym samym tytułem. To kompleksowe źródło wiedzy – które łączy w sobie treści biograficzne, szczegółową dokumentację praz przy zbieraniu źródeł fonograficznych oraz bogaty zasób unikalnych zdjęć. Ważnym osiągnięciem Państwa Sobieskich, opisanym  obszernie w publikacji była zainicjowana i zorganizowana przez nich w latach 1950-1954 ogólnopolska Akcja Zbierania Folkloru Muzycznego, której głównym celem było dotarcie do najstarszych informatorów i muzykantów, by zarejestrować ich unikalny śpiew, grę, czy opowieści. Akcja ta zakończona została dużym sukcesem, w jej realizację zaangażowano 300 osób, a w efekcie zebrano 41 000 utworów na 2 000 taśm. Dzisiaj zbiory re znajdują się w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk, toteż instytucja ta była ważnym partnerem w realizacji projektu – Sobiescy – zachowane w dźwiękach.

Autorami tekstów zawartych w publikacji są specjaliści: kierownik działu Zbiorów Fonograficznych w Instytucie Sztuki PAN dr Jacek Jackowski, wstęp publikacji – dyrektor Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych Aneta I. Oborny oraz pracownicy merytoryczni naszego muzeum. Wydawnictwo ubogacone jest także dwoma nośnikami cyfrowymi: płytą CD zawierającą nagrania archiwalne ze Zbiorów Fonograficznych Instytutu Sztuki PAN oraz płytą DVD z filmem dokumentalnym pt. „Melodie, które nie zginą” produkcji Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi która w ciekawy sposób przedstawia pracę w terenie małżeństwa Sobieskich. Niebagatelnym atutem publikacji jest sposób jej wydania, w formie eleganckiego albumu wydanego na papierze kredowym. Album przygotowany został w formule polsko-angielskiej.

Wydawnictwo jubileuszowe – 50 lat Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu

opracowanie Monika Sadura

Szydłowiec 2018

Istotnym fundamentem polskiej tradycji muzycznej są ludowe instrumenty, których największy zbiór znajduje się na Mazowszu, w Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu. Ta oryginalna, jedyna tego typu placówka muzealna w kraju w 2018 roku obchodziła 50 lat istnienia.

Bogato ilustrowana publikacja przybliża dzieje szydłowieckiego Muzeum, skupiając uwagę na podejmowanych przedsięwzięciach wystawienniczych, naukowych, kulturalnych. Ukazuje rolę Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu dla integracji środowisk polskiej muzyki tradycyjnej, jak także w kształtowaniu tożsamości lokalnej Szydłowca i okolic.

Ludowe „stradivariusy”

opracowanie i wstęp Aneta I. Oborny

Szydłowiec 2017

Nakład wyczerpany

Książka Ludowe stradivariusy to katalog wystawy o tym samym tytule prezentowanej w Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu od IX 2017 do końca II 2018 r.

Publikacja stanowi bogaty zbiór ludowego instrumentarium: naukowe opracowanie tematu – dr hab. Ewa Dahlig-Turek prof. IS PAN, opracowanie not katalogowych Katarzyna Zedel.

Na wystawie przedstawiony został kunszt polskiego ludowego lutnictwa poprzez prezentację bogatej kolekcji skrzypiec, pochodzących głównie ze zbiorów własnych Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, uzupełnionych o najciekawsze egzemplarze instrumentów muzycznych pożyczonych z innych muzeów. Wystawę dopełnia bogaty materiał ikonograficzny: m.in. formy lutnicze do wyrobu skrzypiec, oryginalne obrazy – w tym po praz pierwszy prezentowany obraz Jacka Malczewskiego z 1902 r. „Mężczyzna grający na skrzypcach (skrzypek)” (w zbiorach MLIM od 2016 r.) oraz fotografie przedstawiające artystyczną dokumentację roli, jaką skrzypce pełniły przez wieki w codziennym życiu ludzi.

V Ogólnopolski Konkurs na Budowę Ludowych Instrumentów Muzycznych – katalog twórców

opracowanie Katarzyna Zedel

Szydłowiec 2016

Nakład wyczerpany

Publikacja zawiera biogramy budowniczych, którzy zgłosili swoje instrumenty do V Ogólnopolskiego Konkursu na Budowę Ludowych Instrumentów Muzycznych.

Do konkursu organizowanego przez Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu zgłosiło się 38 twórców z 10 województw: lubelskiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego,  pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego. Do konkursu zgłoszono łącznie 144 instrumenty i narzędzia muzyczne.

Motywy muzyczne w malarstwie europejskim XVII-XIX wieku w obrazach z kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie

Aneta I. Oborny, Zofia Radwańska

Szydłowiec 2016

Cena: 10 zł

„Motywy muzyczne w malarstwie europejskim XVII-XIX wieku” to kolejna, po „Zobaczyć muzykę źródeł…”, wystawa prezentująca temat ikonografii muzycznej w szydłowieckim Muzeum, jednak w zupełnie innym zakresie niż poprzednia.

Tym razem, wybrane ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie dzieła sztuki przenoszą nas w świat zachodnioeuropejskiego baroku i romantyzmu. Obrazy alegoryczne, rodzajowe, martwe natury pędzla malarzy flamandzkich i włoskich łączy motyw instrumentów muzycznych epoki. Teorba, viola da gamba, wirginał, surdynka, szałamaja to tylko niektóre instrumenty przedstawione przez artystów, których z muzyką łączyła nieraz szczególna więź.

Dzięki informatorowi do wystawy dowiemy się szczegółów z życia malarzy, rozszyfrujemy znaczenie symboliczne elementów kompozycji oraz poznamy środki artystyczne jakimi ówcześnie posługiwali się twórcy.

Zobaczyć muzykę źródeł. Muzyka i instrumenty muzyczne w malarstwie polskim

Aneta I. Oborny

Szydłowiec 2015

Nakład wyczerpany

WYRÓŻNIENIE w X edycji konkursu „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzbaw kategorii „najciekawsze wydawnictwo muzealne wydane lub współwydane w 2015 roku przez placówkę muzealną”

W dobie interdyscyplinarnych działań artystycznych obecność muzyki w sztukach plastycznych staje się tematem wartym zgłębienia. Od czasów prehistorycznych po czasy postnowoczesne podejmowane są próby przedstawienia dźwięku graficznie, udokumentowania scen, w których obecna jest muzyka, sportretowania muzyków i odwzorowania instrumentów muzycznych.

Polska sztuka obfituje w nastrojowe ujęcia muzykantów, realistyczne obserwacje wiejskiego życia jak i fantasmagorie oraz improwizacje na temat kultury ludowej. Lektura dodatkowo odsłania przed czytelnikiem świat mitologicznych kitarzystów, muzykujących aniołów, bogate instrumentarium muzyki renesansu, alegorie z barokowych rycin, arystokratyczne scenki rodzajowe z XVIII w. ukazując tym samym szerszy kontekst ikonografii muzycznej w sztuce europejskiej w ogóle.

Publikacja jest zarówno katalogiem dzieł sztuki prezentowanych na wystawie czasowej pod tym samym tytułem jak i pierwszą pozycją książkową podejmującą temat ludowego instrumentarium muzycznego w malarstwie polskim. Została wyróżniona w X edycji konkursu „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba” w kategorii  „Najciekawsze wydawnictwo muzealne wydane lub współwydane w 2015 roku przez placówkę muzealną”.

Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu 1975-2010

Aneta I. Oborny

Szydłowiec 2010

Cena: 25 zł

Decyzja o utworzeniu Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych zapadła w roku 1968. Od tego czasu w pozyskiwanie zbiorów, prowadzenie badań oraz prace koncepcyjne i kuratorskie zaangażowane było wiele ważnych dla polskiej etnomuzykologii osób. Niniejsza publikacja w sposób przystępny i niemal reporterski przybliża proces tworzenia „od zera” nietypowej placówki muzealnej, której charakteru dodaje położenie w okazałej, wczesnorenesansowej rezydencji magnackiej – Zamku Szydłowieckich i Radziwiłłów.

Zbiór 2085 muzealiów obejmujący 1741 obiektów etnograficznych i 371 historyczno-artystycznych stanowi ewenement wśród zarówno polskich jak i europejskich instytucji muzealnych. Autorka przedstawia klasyfikację zbiorów jak i charakterystykę najważniejszych instrumentów, począwszy od rekonstrukcji instrumentów używanych już w średniowieczu (gęśle opolskie, chordofon płocki), poprzez XVIII i XIX-wieczne oryginalne przykłady lutnictwa ludowego (basy kaliskie, mazanki) aż po zaskakujące pomysłowością i wykorzystywanymi materiałami instrumenty XX-wieczne (burczybas z puszki po farbie, wiejskie zestawy perkusyjne „dżazy”).

Publikację ilustrują aktualne zdjęcia siedziby, wybranych muzealiów (instrumentów, dokumentów, dzieł sztuki) oraz dokumentujące działalność Muzeum od 1975 roku.

Wielkość czcionki
Kontrast