Przewodnik Muzealny

Przewodnik Muzealny

 

PRZEWODNIK MUZEALNY

Poszukuje: Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu

Na terenie: Szydłowiec

Data ogłoszenia: 2020-08-11

Ważne do: 2020-09-21

Dyrektor Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu ogłasza nabór na stanowisko Przewodnika muzealnego w Dziale Edukacji, Promocji i Wydawnictw.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • oprowadzanie zwiedzających, w tym grup wycieczkowych;
 • obsługiwanie systemu audio;
 • obsługiwanie kasy fiskalnej;
 • pomoc w organizowaniu wystaw czasowych;
 • prowadzenie sprzedaży biletów, wydawnictw, pamiątek itp.;
 • prowadzenie wykazów kontrolnych.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie minimum średnie;
 • zainteresowania w obszarze: muzyki, historii i sztuki;
 • umiejętność obsługi kasy fiskalnej;
 • odpowiedzialność;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętności w sferze werbalnej;
 • dobra znajomość języka angielskiego;
 • komunikatywność, samodzielność, dobra organizacja pracy.

Warunki pracy:

 • rodzaj umowy – umowa o pracę;
 • wymiar czasu pracy – pełny etat (praca obejmująca soboty i niedziele);
 • miejsce pracy – Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, ul. Sowińskiego 2.

Oferujemy:

 • pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury;
 • pakiet świadczeń socjalnych i motywacyjnych.

 

Wymagane dokumenty:

– CV;
– list motywacyjny;
– oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, ul. Kąpielowa 8, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000).

 

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu,
dane kontaktowe:
Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu,
ul. Kąpielowa 8, 26-500 Szydłowiec,
tel. (48) 617-17-89, e-mail: biuro@muzeuminstrumentow.pl,
dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: tel.: (48) 617-17-89, e-mail: iodo@muzeuminstrumentow.pl
Dane osobowe kandydatów:
I. będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
II. nie będą udostępniane innym odbiorcom;
III. będą przechowywane nie dłużej niż 3 miesiące od zakończenia procesu rekrutacji;
IV. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
Kandydatom przysługuje prawo żądania:
I. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadku i na zasadach określonych w przepisach prawa regulującego ochronę danych osobowych), ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych;
II. Wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach określonych w przepisach prawa regulujących ochronę danych osobowych.

 

Termin i miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, ul. Kąpielowa 8 (w sekretariacie), przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres: biuro@muzeuminstrumentow.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.09.2020 r.
z adnotacją:
„Oferta na stanowisko: Przewodnik muzealny w Dziale Edukacji, Promocji i Wydawnictw”.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

 

 

Do pobrania:

Obowiązek informacyjny kandydata do pracy
Oswiadczenie_do_celów_rekrutacji

Wielkość czcionki
Kontrast