Praca w Muzeum

 

 

 

KIEROWNIK DZIAŁU LUDOWYCH INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH

Poszukuje: Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu

Na terenie: Szydłowiec

Data ogłoszenia: 2021-02-25

Ważne do: 2021-03-25

Dyrektor Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Działu Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu.

 

Podstawowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • odpowiedzialność za bezpieczeństwo, stan i zachowanie muzealiów powierzonych Działowi,
 • prowadzenie dokumentacji i archiwum Działu,
 • opracowywanie naukowe zbiorów Działu,
 • przygotowywanie wystaw muzealnych i towarzyszących im wydawnictw,
 • przygotowywanie i opracowywanie publikacji z zakresu problematyki Działu,
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z ruchem muzealiów Działu,
 • popularyzacja wiedzy o instrumentarium muzycznym, realizacja działań naukowych i edukacyjnych,
 • inicjowanie, prowadzenie badań terenowych,
 • sporządzanie planów i sprawozdań związanych z pracą Działu,
 • przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów przez podmioty zewnętrzne, realizowanych przez Dział.

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe, pełne – kierunki muzyczne, etnologia,
 • doświadczenie w pracy w publicznych instytucjach kultury minimum 4 lata,
 • doświadczenia w obszarze instrumentologii,
 • umiejętność obsługi programów biurowych (pakiet MS Office), programu graficznego Corel DRAW,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • odpowiedzialność,
 • komunikatywność, samodzielność, dobra organizacja pracy.

 

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość języków obcych,
 • publikacje naukowe.

 

Warunki pracy:

 • rodzaj umowy – umowa o pracę,
 • wymiar czasu pracy – pełny etat,
 • miejsce pracy – Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, ul. Kąpielowa 8.

 

Oferujemy:

 • ciekawą pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury,
 • wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego,
 • pakiet świadczeń socjalnych i motywacyjnych,
 • możliwość rozwoju zawodowego.

 

Wymagane dokumenty:

 • cv,
 • list motywacyjny,
 • oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, ul. Kąpielowa 8, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

 

Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu
ul. Kąpielowa 8, 26-500 Szydłowiec;

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

Sylwester Cieśla
Centrum Zabezpieczenia Informacji Sp. z o. o.
ul. Wapiennikowa 2 lok. 4
25-112 Kielce
email.: iod@czi24.pl

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zatrudnienia i zapewnienia bezpieczeństwa i organizacji pracy:

– na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.;
– na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f, jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (ubezpieczenie, monitoring systemów informatycznych, monitoring);

 1. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług;
 2. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat, na podstawie Kodeksu pracy, a w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn biznesowych oraz do momentu odwołania zgody;
 3. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 5. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne;
 6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowane.

 

Termin i miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, ul. Kąpielowa 8 (w sekretariacie), przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres: biuro@muzeuminstrumentow.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.03.2021 r.

z adnotacją:
„Oferta na stanowisko: Kierownika w Dziale Ludowych Instrumentów Muzycznych”

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

 

 

 

Załączniki:

 

 

 

 

 

Wielkość czcionki
Kontrast