„Z polszczyzną za pan brat”

„Z polszczyzną za pan brat”

Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego Powiatowa Biblioteka Publiczna w Szydłowcu, Biblioteka Pedagogiczna w Szydłowcu oraz Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu zorganizowali konkurs „Z polszczyzną za pan brat”. Konkurs skierowany był do uczniów klas drugich szkół gimnazjalnych z Powiatu Szydłowieckiego i polegał na udzieleniu prawidłowych odpowiedzi na zadania konkursowe tematycznie związane z poprawnością językową. Finał konkursu odbył się 22 lutego (piątek) 2013 roku w sali kominkowej szydłowieckiego zamku.

Spotkanie uświetniła prelekcja prof. dr hab. Marka Ruszkowskiego językoznawcy z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na temat „Postawy wobec języka”.

Celem konkursu było promowanie piękna języka ojczystego, rozwijanie zainteresowań i pogłębianie wiedzy z zakresu języka ojczystego oraz wspieranie uzdolnień humanistycznych uczniów gimnazjum.

Komisja konkursowa w składzie: Agata Kucfir , Katarzyna Szeloch-Sułecka – nauczycielki języka polskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu oraz Beata Wójcik – bibliotekarz – wyłoniła zwycięzcę, którym zostali: uczniowie Publicznego Gimnazjum w Mirowie: Urszula Rutkowska, Agata Celuch, Albert Rojek, Bartosz Celi wraz z opiekunkami: Panią Sylwią Matejską i Panią Grażyną Osobińską.

Serdecznie gratulujemy ! 

Program Spotkania:

10.00 – 10.15 – Powitanie
10.15 – 10.45 – „Postawy wobec języka” prelekcja prof. dr hab. Marka Ruszkowskiego – językoznawcy z Instytutu Filologiii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
10.45 – 11.15 – Wystąpienie Pana Karola Kopyckiego Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu
11.15 – 12.00 – Finał konkursu „Z polszczyzną za pan brat” – zmagania Gimnazjalistów
12.15 – Ogłoszenie wyników