Wizyta Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Burmistrza Miasta Szydłowca w MLIM

Wizyta Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Burmistrza Miasta Szydłowca w MLIM

Wizyta Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika oraz Burmistrza Miasta Szydłowca Andrzeja Jarzyńskiego w Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu.

6 lutego 2013 roku – wyjątkowo tego dnia muzeum było czynne dłużej niż zwykle gdyż spotkanie odbyło się  w późnych godzinach popołudniowych. Głównym tematem rozmów były sprawy dotyczące przyszłości placówki oraz szydłowieckiego Zamku. Omawiano zakres działań, które zostaną przeprowadzone w ramach rewitalizacji Zamku. XV – XVI – wieczna siedziba Szydłowieckich i Radziwiłłów to czwarty obiekt, ujęty w projekcie przygotowanym przez Gminę Szydłowiec „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza”, współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. W grudniu 2009 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego uznała ten projekt za kluczowy i przyjęła do realizacji.

Rewitalizacja Zamku szydłowieckiego będzie obejmować prace elewacyjne oraz remont wnętrz. Na spotkaniu omówiono w szczególności sprawy dotyczące muzeum – plany nowych przestrzeni ekspozycyjnych oraz proponowany przez muzeum projekt ich zagospodarowania. Wprowadzenie zmian będzie miało na celu pełniejsze wyeksponowanie niezwykle bogatej kolekcji instrumentów i narzędzi muzycznych a także zbiorów historyczno-artystycznych związanych z przeszłością Szydłowca