Królewski blask w Szydłowcu

Królewski blask w Szydłowcu

25 kwietnia 2017 roku w Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu odbyło się otwarcie wystawy „W blasku  królewskiego wizerunku”  ze  zbiorów Zamku Królewskiego w Warszawie. Na wystawie współorganizowanej z Zamkiem Królewskim w Warszawie – Muzeum Rezydencją Królów i Rzeczypospolitej zaprezentowano różne formy wizerunków królów elekcyjnych od Zygmunta III Wazy do Stanisława Augusta Poniatowskiego. Realizacja wystawy została wsparta finansowo przez Fundację Teresy Sahakian.

Wśród ponad 120 pokazanych eksponatów na wystawie znalazły się portrety królów, ich małżonek oraz dzieci w przedstawieniach malarskich, graficznych, w przedmiotach sztuki użytkowej z okresu ich panowania, jak medale królewskie i wyroby biżuteryjne rozdawane w formie prezentów, świadcząc o królewskiej łaskawości. Wzrok zwiedzających wystawę przyciągały XVII i XVIII wieczne, okazałe portrety Michała Korybuta Wiśniowieckiego i jego małżonki – Eleonory Marii, czy Marii Leszczyńskiej, małżonki króla Francji Ludwika XV. Uwagę budziły miniatury, przykłady augsburskiego złotnictwa, barwna rolka sztokholmska (kopia) przedstawiająca wjazd orszaku ślubnego Zygmunta III i jego drugiej żony Konstancji do Krakowa, niegdyś zdobiący salę tronową fragment  XVIII-wiecznego zegara rotacyjnego, fotel tronowy z 1796 wykonany w pracowni Szymona Bogumiła Zuga.

Otwarcie wystawy uświetnił koncert muzyki barokowej w wykonaniu zespołu Arte dei Suonatori. Artyści: Aureliusz Goliński (skrzypce), Bolette Roed (flet prosty) i Małgorzata Sarbak (klawesyn) zaprezentowali mistrzowskie wykonanie utworów Johanna Sebastiana Bacha, między innymi Sonat c-moll i h- moll na skrzypce i klawesyn. Z aplauzem słuchaczy spotkało się wykonanie przez Dunkę Bolette Roed Partity E-dur w oryginalnej aranżacji na flet prosty. Klawesyn realizujący fundament harmoniczny barokowych utworów muzycznych  specjalnie na okazję koncertu w Szydłowcu został sprowadzony w Warszawy. Duńska flecistka nie kryła zachwytu nad Zamkiem Szydłowieckich i Radziwiłłów oraz barokowym obrazem Koncert w parku z muzealnej kolekcji zdobiący Sale Kominkową zamku. Szydłowiecka publiczność nagrodziła muzyków gromkimi brawami oraz owacją na stojąco.

Otwarcie wystawy zaszczycili m.in.: dyrektor instytucji będącej współorganizatorem wystawy – Zamku Królewskiego Warszawie, dr hab. Przemysław Mrozowski; starosta szydłowiecki Włodzimierz Górlicki, burmistrz miasta Szydłowca Artur Ludew. Wśród licznych gości przybyłych na uroczystość znaleźli się także miłośnicy sztuki i sympatycy szydłowieckiego muzeum  m.in. z Warszawy, Kielc, Radomia i Krakowa.

Wystawa: „W blasku królewskiego wizerunku”

Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu – zamek w Szydłowcu

Autor scenariusza, kurator: Danuta Szewczyk-Prokurat (Zamek Królewski w Warszawie)

Aranżacja plastyczna: Grzegorz Knap

Wystawa czynna do końca lipca 2017 roku.