Kolejne instrumenty muzyczne powróciły do szydłowieckiego muzeum po konserwacji

Kolejne instrumenty muzyczne powróciły do szydłowieckiego muzeum po konserwacji

W okresie od września do grudnia 2013 roku przeprowadzono prace konserwatorskie 7 instrumentów – eksponatów znajdujących się w zbiorach Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu. Do rąk fachowców trafiły 4 harmonie ręczne, skrzypce, cymbały i gitarolutnia.

Dużego nakładu pracy konserwatorów wymagały harmonie. W jednym z najmniejszych instrumentów znajdujących się w zbiorach szydłowieckiego Muzeum – jednorzędowej harmonii guzikowej nieznanego twórcy udało się zrekonstruować zdobienia oraz powierzchnię miecha. W przedwojennej dwurzędowej harmonii firmy F. Mejer zrekonstruowano ażurowe galeryjki oraz usunięto ślady po kołatku. Zachowana w dobrym stanie trzyrzędowa harmonia firmy F. Mejer z 1. poł. XX w. wymagała usunięcia nieoryginalnej barwnej warstwy lakieru. Konserwacji poddano także piękną harmonię W. Glanowskiego z Raducza, odnowiony i zabezpieczony instrument obecnie można podziwiać na wystawie czasowej „Z piętnem mistrza. Instrumenty muzyczne z najsłynniejszych polskich warsztatów” zorganizowanej w Muzeum w Ratuszu w Bielsku Podlaskim. Ze względu na zły stan zachowania tych instrumentów we wszystkich dokonano rekonstrukcji ubytków w zdobieniach, odnowienia miechów, odczyszczenia i zabezpieczenia powierzchni całych instrumentów.

Z powodu rozległych pęknięć płyty spodniej i zły stan powierzchni do konserwacji trafiły również skrzypce z 1937 roku autorstwa S. Węgrzyna. Zatrzymano proces pękania i oczyszczono powierzchnię całego instrumentu. Odnowiono również cymbały rzeszowskie anonimowego twórcy, w którym zrekonstruowano podstawki oraz oczyszczono struny i drewnianą powierzchnię.

Konserwacji poddana została też gitarolutnia znana z wystaw czasowych organizowanych przez szydłowieckie Muzeum: „Mediterranea – instrumenty południowoeuropejskie ze zbiorów Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu”, „Osobliwości muzealnych magazynów”, „Henryk Sienkiewicz i bohaterowie jego powieści” Ta piękna lutnia romantyczna o symetrycznej rozecie, została także uwieczniona w dłoniach Bohuna w filmowej ekranizacji powieści Henryka Sienkiewicza „Ogniem i Mieczem” w reżyserii Jerzego Hoffmana. Instrument odczyszczono, sklejono pęknięcia oraz uzupełniono ubytki.

Całkowity koszt przeprowadzonych prac konserwatorskich wynosił 9 tys. zł: 6 tys. zł pokryto z dotacji Powiatu Szydłowieckiego, 3 tys. zł ze środków własnych Muzeum.