Instrumenty jako wynalazki

Instrumenty jako wynalazki

Cztery saksofony ze zbiorów Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu można oglądać do końca marca 2014 roku w Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego, Oddziale Muzeum Narodowego w Kielcach na wystawie zatytułowanej „Szaleńcy, idealiści, geniusze. W literackim świecie wynalazków”.

Na wystawie poświęconej wynalazkom XIX wieku oraz początku XX wieku obok takich eksponatów jak: fonograf Thomasa Edisona, gramofon, dawne odbiorniki radiowe, lampy naftowe, aparaty fotograficzne, maszyny do pisania można podziwiać cztery saksofony ze zbiorów szydłowieckiego muzeum. Prezentowane są dwa saksofony altowe – z niemieckiej wytwórni Musikinstrumente Fabrik Klingenthal SA z 1. poł. XX wieku oraz nieznanej proweniencji z początku XX wieku, saksofon prosty pochodzenia belgijskiego datowany na przełom XIX i XX wieku, prezentacje wieńczy czeski saksofon tenorowy Josefa Liell z Brna pochodzący z pocz. XX wieku. Saksofon w przeciwieństwie do większości innych instrumentów nie ma swojego, archaicznego poprzednika. Został wynaleziony od razu w swym praktycznie niezmienionym kształcie w roku 1840 przez belgijskiego wytwórcę instrumentów Adolpha Saxa i opatentowany w 1846 roku.

Celem wystawy jest zaprezentowanie roli literatury w kształtowaniu i utrwalaniu postulatów rozwoju techniki oraz pokazanie najciekawszych wynalazków, które zmieniły życie ówczesnego społeczeństwa. Ekspozycja jest próbą zilustrowania słów Żeromskiego, który w dramacie „Róża” napisał: „Jedyną potęgą istotną i niewątpliwą jest geniusz i funkcja jego – wynalazek” podkreślała na wernisażu kurator wystawy Magdalena Kowalska. Ekspozycja trwa od od 20 listopada 2013 do 31 marca 2014 roku.