„Ale »dżaz«! W instrumentarium ludowego rytmu”

„Ale »dżaz«! W instrumentarium ludowego rytmu”

Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu otrzymało dofinansowanie  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na organizację projektu  „Ale dżaz! W instrumentarium ludowego rytmu”. Otwarcie wystawy czasowej będącej jednym z elementów projektu planowane jest na 29 września 2020 roku.

 

Wystawa wraz z drukiem towarzyszących jej wydawnictw oraz szeregiem towarzyszących jej działań kulturalnych i edukacyjnych dofinansowana została w ramach priorytetu „Kultura ludowa i tradycyjna 2020”. Zwiedzający będą mieli możliwość poznać tematykę ludowych perkusji i ludowych membranofonów, a także chordofonów pełniących funkcje rytmiczne. Temat ludowych perkusji będzie stanowił wspólną oś dla szeregu ciekawych działań popularyzatorskich i edukacyjnych, skierowanych do osób z różnych grup wiekowych. Oprócz wystawy czasowej zaplanowana jest realizacja warsztatów budowy zabawek o formach membranofonów, skierowanych do uczniów klasy stolarskiej, warsztatów gry na dżazie i barabanie, konkursu na archiwalne fotografie oraz koncert zespołu jazzowego i ludowego.

Dofinansowanie otrzymane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozwoli pokryć ok. 42% kosztów realizacji projektu „Ale dżaz! W instrumentarium ludowego rytmu”, pozostałe 58% zapewni Organizator Muzeum – Samorząd Województwa Mazowieckiego.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych oraz z Budżetu Województwa Mazowieckiego