PRZEWODNIK MUZEALNY

PRZEWODNIK MUZEALNY

Poszukuje: Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu

Na terenie: Szydłowiec

Data ogłoszenia: 2021-08-31

Ważne do: 2021-09-30

Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu ogłasza nabór na stanowisko przewodnika muzealnego w Dziale Edukacji, Promocji i Wydawnictw.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • oprowadzanie zwiedzających, w tym grup wycieczkowych;
 • obsługiwanie systemu audio,
 • obsługiwanie kasy fiskalnej,
 • prowadzenie sprzedaży biletów, wydawnictw, pamiątek itp.;
 • pomoc w organizowaniu wydarzeń organizowanych przez instytucję,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z pracą na ekspozycjach.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie minimum średnie;
 • umiejętności w sferze werbalnej,
 • zainteresowania w obszarze: muzyki, historii i sztuki;
 • odpowiedzialność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność, samodzielność, dobra organizacja pracy;
 • dobra znajomość języka angielskiego.

Warunki pracy:

 • rodzaj umowy − umowa o pracę,
 • wymiar czasu pracy − pełny etat,
 • miejsce pracy – Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, ul.Sowińskiego 2 (Zamek w Szydłowcu – ekspozycje).

Wymagane dokumenty:

 • cv,
 • list motywacyjny,
 • oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, ul. Kąpielowa 8, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu,

dane kontaktowe:
Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu,
Kąpielowa 8, 26-500 Szydłowiec,
tel. (48) 617-17-89, email: biuro@muzeuminstrumentow.pl,
dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: tel.: 41 300 55 99 , e-mail: iod@czi24.pl

Dane osobowe kandydatów:

 1. będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 2. nie będą udostępniane innym odbiorcom;
 3. będą przechowywane nie dłużej niż 3 miesiące od zakończenia procesu rekrutacji;
 4. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Kandydatom przysługuje prawo żądania:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadku i na zasadach określonych w przepisach prawa regulujących ochronę danych osobowych), ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych;
 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach określonych w przepisach prawa regulujących ochronę danych osobowych.

Termin i miejsce składania ofert:
Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, ul. Kąpielowa 8 (w sekretariacie), przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres:  biuro@muzeuminstrumentow.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.09.2021 r. z adnotacją: „Oferta na stanowisko: przewodnik muzealny w Dziale Edukacji, Promocji i Wydawnictw”.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

Dokumenty do pobrania :

Oświadczenie do celów rekrutacyjnych : Pobierz
Obowiązek informacyjny RODO : Pobierz

Wielkość czcionki
Kontrast