ASYSTENT/ADIUNKT MUZEALNY

ASYSTENT/ADIUNKT MUZEALNY

Poszukuje: Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu

Na terenie: Szydłowiec

Data ogłoszenia: 2021-09-20

Ważne do: 2021-10-31

Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu ogłasza nabór na stanowisko asystenta/adiunkta muzealnego w Dziale Ludowych Instrumentów Muzycznych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • prowadzenie dokumentacji i archiwum Działu,
 • opracowywanie naukowe zbiorów Działu,
 • przygotowywanie wystaw muzealnych i towarzyszących im wydawnictw,
 • popularyzacja wiedzy o instrumentarium muzycznym, realizacja działań edukacyjnych
 • wykonywanie kwerend na potrzeby organizacji wystaw i publikacji;
 • przygotowywanie, opracowywanie naukowych i popularnonaukowych publikacji z zakresu etnomuzykologii;
 • inicjowanie i prowadzenie badań terenowych w zakresie tematów z obszaru muzyki tradycyjnej,
 • przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów przez podmioty zewnętrzne, realizowanych przez Dział.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe, pełne – kierunki muzyczne;
 • zainteresowania w obszarze instrumentologii,
 • umiejętność obsługi programów biurowych (pakiet MS Office), programu graficznego Corel DRAW;
 • umiejętność pracy w zespole,
 • znajomość języka angielskiego,
 • kreatywność, komunikatywność, samodzielność, dobra organizacja pracy.

Warunki pracy:

 • rodzaj umowy − umowa o pracę;
 • wymiar czasu pracy − pełny etat;
 • miejsce pracy – Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, ul. Kąpielowa 8.

Wymagane dokumenty:

 • cv,
 • list motywacyjny,
 • oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, ul. Kąpielowa 8, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu,
dane kontaktowe:

Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu,
ul. Kąpielowa 8, 26-500 Szydłowiec,
tel. (48) 617-17-89, email: biuro@muzeuminstrumentow.pl,

dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: tel.: 41 300 55 99 , e-mail: iod@czi24.pl

Dane osobowe kandydatów:

I. będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
II. nie będą udostępniane innym odbiorcom;
III. będą przechowywane nie dłużej niż 3 miesiące od zakończenia procesu rekrutacji;
IV. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Kandydatom przysługuje prawo żądania:

I. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadku i na zasadach określonych w przepisach prawa regulujących ochronę danych osobowych), ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych;
II. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach określonych w przepisach prawa regulujących ochronę danych osobowych

Termin i miejsce składania ofert:
Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, ul. Kąpielowa 8 (w sekretariacie), przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres:  biuro@muzeuminstrumentow.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.10.2021 r. z adnotacją: „Oferta na stanowisko: asystent/ adiunkt muzealny w Dziale Ludowych Instrumentów Muzycznych”

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

Dokumenty do pobrania :

Oświadczenie do celów rekrutacyjnych : Pobierz
Obowiązek informacyjny RODO : Pobierz

Wielkość czcionki
Kontrast