Warsztat, materia, dźwięk. Wystawa V Ogólnopolskiego Konkursu na Budowę Ludowych Instrumentów Muzycznych

Warsztat, materia, dźwięk. Wystawa V Ogólnopolskiego Konkursu na Budowę Ludowych Instrumentów Muzycznych

Na wystawie V Ogólnopolskiego Konkursu na Budowę Ludowych Instrumentów Muzycznych prezentowane są nowe instrumenty wykonane w latach 2014 – 2016 przez uczestników konkursu – 38 twórców z 10 województw: lubelskiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego,  pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego. Do konkursu zgłoszono łącznie 144 instrumenty i narzędzia muzyczne. Dużą aktywnością wykazali się budowniczy z Mazowsza, Wielkopolski i południowych terenów Polski – z Beskidu Śląskiego, Żywieckiego, Podhala i Podkarpacia. W konkursie wzięli udział zarówno twórcy starszego pokolenia urodzeni przed rokiem 1935, jak i młodzi pasjonaci, którzy są samoukami lub pod okiem swego mistrza odkrywają tradycje instrumentalne swojego regionu.

Zgłoszono wiele pięknych instrumentów ludowych, wykonanych zgodnie z tradycją pod względem konstrukcji, metod budowy, użytych materiałów oraz stopnia trudności ich wykonania i prawidłowego działania.Na wystawie zwiedzający mogą zobaczyć zróżnicowane instrumentarium ludowe: instrumenty strunowe; wszystkie rodzaje dud polskich; różnego typu membranofony; instrumenty pasterskie; harmonię oraz różnego rodzaju narzędzia muzyczne i zabawki. Na wystawie prezentowane są również materiały multimedialne (foto i wideo). W panelach dotykowych znajdują się informacje biograficzne o wszystkich twórcach, którzy wzięli udział w konkursie wraz z dokumentacją fotograficzną ich działalności. Na ekranie TV, znajdującym się w Komnacie Radziwiłłów, odbywają się projekcje 14 krótkich filmów dokumentalnych, stworzonych z materiałów zebranych podczas badań terenowych prowadzonych w okresie czerwiec – wrzesień 2016 roku.