SPECJALISTA ds. WYDAWNICTW

SPECJALISTA ds. WYDAWNICTW

Stanowisko: Specjalista do spraw wydawnictw

Poszukuje: Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu

Na terenie: Szydłowiec

Data ogłoszenia: 2022- 09-07

Ważne do: 2022-10-06

Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu ogłasza nabór na stanowisko specjalisty do spraw organizacji i promocji w Dziale Edukacji, Promocji i Wydawnictw.

 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

 • koordynacja procesu powstawania wydawnictw (wszelkie publikacje, książki, ulotki, informatory, afisze)
 • współpraca z autorami, tłumaczami, grafikami, drukarniami
 • opracowywanie treści merytorycznej na podstawie otrzymanych materiałów do ulotek, afiszów, broszur i druków okolicznościowych
 • korekta przygotowywanych materiałów
 • terminowa realizacja planów wydawniczych
 • współpraca z pracownikami innych działów
 • prowadzenie biblioteki muzealnej:
  • gromadzenie, przechowywanie, opracowywanie i udostępnianie pracownikom Muzeum i pracownikom innych instytucji kultury i nauki księgozbioru związanego zwłaszcza z tematyką i profilem Muzeum
  • udzielanie informacji bibliograficznych pracownikom Muzeum i pracownikom innych instytucji kultury i nauki
  • prowadzenie wymiany wydawnictw z innymi instytucjami kultury i nauki oraz wypożyczeń międzybibliotecznych
  • odpowiedzialność za bibliotekę muzealną

Wymagania

 • wykształcenie – wyższe, pełne, humanistyczne
 • bardzo dobra znajomość zasad pisowni i interpunkcji
 • umiejętności sprawnego i bezbłędnego redagowania tekstów
 • znajomość pakietu Office w stopniu bardzo dobrym
 • umiejętności organizacyjne i komunikacyjne, umiejętność pracy w zespole
 • wysoki poziomu samodzielności
 • sumienność, zaangażowanie oraz wysoki poziomu kultury osobistej
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

Mile widziane

 • doświadczenie w pracy w wydawnictwie bądź w instytucji kultury
 • znajomość tematyki muzycznej, terminologii muzycznej

Warunki pracy

 • rodzaj umowy − umowa o pracę
 • wymiar czasu pracy − pełny etat
 • miejsce pracy – Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, Kąpielowa 8

Oferujemy

 • ciekawą pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury
 • wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego
 • pakiet świadczeń socjalnych i motywacyjnych
 • możliwość rozwoju zawodowego

 

Wymagane dokumenty

 • cv
 • list motywacyjny
 • oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, Sowińskiego 2, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych  osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)

 

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu,

dane kontaktowe:

Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu,

Kąpielowa 8, 26-500 Szydłowiec,

tel. (48) 617-17-89, email: biuro@muzeuminstrumentow.pl,

dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: tel.: 41 300 55 99 , e-mail: iod@czi24.pl

Dane osobowe kandydatów:

 1. będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 2. nie będą udostępniane innym odbiorcom;
 3. będą przechowywane nie dłużej niż 3 miesiące od zakończenia procesu rekrutacji;
 4. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Kandydatom przysługuje prawo żądania:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadku i na zasadach określonych w przepisach prawa regulujących ochronę danych osobowych), ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych;
 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach określonych w przepisach prawa regulujących ochronę danych osobowych.

Termin i miejsce składania ofert:
Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, ul. Kąpielowa 8 (w sekretariacie), przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres:  biuro@muzeuminstrumentow.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.10.2022 r. z adnotacją:
„Oferta na stanowisko: specjalisty do spraw wydawnictw w Dziale Wydawnictw i Biblioteki”.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

Dokumenty do pobrania :

Oświadczenie do celów rekrutacyjnych : Pobierz
Obowiązek informacyjny RODO : Pobierz