SPECJALISTA ds. ORGANIZACJI I PROMOCJI

SPECJALISTA ds. ORGANIZACJI I PROMOCJI

Stanowisko: Specjalista do spraw organizacji i promocji

Poszukuje: Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu

Na terenie: Szydłowiec

Data ogłoszenia: 2022- 06-21

Ważne do: 2022-07-21

Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu ogłasza nabór na stanowisko specjalisty do spraw organizacji i promocji w Dziale Edukacji, Promocji i Wydawnictw.

 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

 • organizacja i koordynacja wydarzeń artystycznych organizowanych przez muzeum
 • przygotowywanie ankiet, sprawozdań, planów, wniosków i innych dokumentów związanych z działaniami promocyjnymi, edukacyjnymi i sprawozdawczymi muzeum
 • tworzenie i wdrażanie strategii w zakresie budowania sieci odbiorców działań edukacyjnych realizowanych przez muzeum
 • organizacja i koordynacja działań edukacyjnych muzeum
 • planowanie i podejmowanie działań promujących ofertę edukacyjną muzeum we współpracy z innymi Działami instytucji
 • opracowywanie i dystrybucja materiałów promocyjnych we współpracy z innymi Działami
 • aktualizacja materiałów promocyjnych
 • współpraca przy aktualizacji informacji na stronie internetowej i w mediach społecznościowych

Wymagania niezbędne

 • wykształcenie wyższe
 • sprawne posługiwanie się narzędziami wspierającymi komunikację w Internecie (narzędzia do wysyłki newsletterów, Facebook, umiejętność obsługi programów graficznych)
 • bardzo dobra organizacja pracy
 • inicjatywa, zaangażowanie, komunikatywność
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • umiejętność organizowania pracy sobie i innym
 • sprawne posługiwanie się programami edytorskimi oraz graficznymi (Photoshop, Corel)
 • doświadczenie w nagrywaniu, obróbce oraz montażu filmów (Premiere Pro)
 • podstawowa znajomość WordPress
 • doświadczenie w prowadzeniu kampanii Google Ads lub Facebook Ads
 • znajomość narzędzi Analytics

Warunki pracy

 • rodzaj umowy − umowa o pracę
 • wymiar czasu pracy − pełny etat
 • miejsce pracy – Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, Kąpielowa 8

Oferujemy

 • ciekawą pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury
 • wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego
 • pakiet świadczeń socjalnych i motywacyjnych
 • możliwość rozwoju zawodowego

 

Wymagane dokumenty

 • cv
 • list motywacyjny
 • oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, Sowińskiego 2, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych  osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)

 

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu,

dane kontaktowe:

Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu,

Kąpielowa 8, 26-500 Szydłowiec,

tel. (48) 617-17-89, email: biuro@muzeuminstrumentow.pl,

dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: tel.: 41 300 55 99 , e-mail: iod@czi24.pl

Dane osobowe kandydatów:

 1. będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 2. nie będą udostępniane innym odbiorcom;
 • będą przechowywane nie dłużej niż 3 miesiące od zakończenia procesu rekrutacji;
 1. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Kandydatom przysługuje prawo żądania:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadku i na zasadach określonych w przepisach prawa regulujących ochronę danych osobowych), ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych;
 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach określonych w przepisach prawa regulujących ochronę danych osobowych.

Termin i miejsce składania ofert:
Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, ul. Kąpielowa 8 (w sekretariacie), przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres:  biuro@muzeuminstrumentow.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.07.2022 r. z adnotacją:
„Oferta na stanowisko: specjalisty do spraw organizacji i promocji w Dziale Edukacji, Promocji i Wydawnictw”.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

Dokumenty do pobrania :

Oświadczenie do celów rekrutacyjnych : Pobierz
Obowiązek informacyjny RODO : Pobierz