SPECJALISTA ds. BEZPIECZEŃSTWA

SPECJALISTA ds. BEZPIECZEŃSTWA

Stanowisko: Specjalista ds. bezpieczeństwa

Poszukuje: Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu

Na terenie: Szydłowiec

Data ogłoszenia: 2023-01-03

Ważne do: 2023-01-31

Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu ogłasza nabór na stanowisko specjalisty ds. bezpieczeństwa w Dziale Administracyjnym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

 • zapewnienie bezpieczeństwa w obiektach Muzeum w zakresie ochrony dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń poprzez:
  • wdrażanie i uaktualnianie planów ochrony i ewakuacji dóbr kultury
  •  kontrola przygotowania potrzebnego sprzętu do ewakuacji dóbr kultury
  • przechowywanie dokumentacji dotyczącej tych zadań
 • koordynacja i realizacja zadań z obszaru bezpieczeństwa publicznego poprzez
  • opracowywanie i aktualizacja planów operacyjnych funkcjonowania Muzeum
   w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, kryzysów polityczno-militarnych i wojny
  • opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowej
  • realizowanie zadań wynikających z wytycznych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie zadań obronnych i obrony cywilnej
  • organizowanie i prowadzenie szkoleń dla pracowników Muzeum w zakresie zadań obronnych
  • wdrażanie procedur reagowania kryzysowego w zarządzaniu kryzysowym i sytuacjach kryzysowych
 • współpraca przy tworzeniu wewnętrznych procedur
 • współpraca z innymi działami Muzeum w kwestiach bezpieczeństwa

Wymagania

 • wykształcenie wyższe
 • udokumentowany co najmniej 2 letni staż pracy ogółem
 • podstawowa znajomość przepisów w zakresie: prawo administracyjne, kodeks postępowania administracyjnego
 • swobodne wyrażanie się w mowie i piśmie
 • odpowiedzialność za powierzone zadania
 • samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy
 • nastawienie na współpracę i umiejętność pracy w grupie
 • umiejętność posługiwania się pakietem MS Office
 • umiejętność pracy pod presją czasu

Mile widziane

 • udokumentowane odbycie co najmniej półrocznego stażu/praktyk w administracji publicznej
 • doświadczenie we współpracy z instytucjami samorządowymi
 • prawo jazdy kat. B
 • gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

Warunki pracy

 • rodzaj umowy − umowa o pracę
 • wymiar czasu pracy − pełny etat
 • miejsce pracy – Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, ul. Kąpielowa 8

Oferujemy

 • ciekawą pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury
 • wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego
 • pakiet świadczeń socjalnych i motywacyjnych
 • możliwość rozwoju zawodowego

Wymagane dokumenty

 • CV
 • list motywacyjny
 • oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, Kąpielowa 8, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

 

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu,

dane kontaktowe:

Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu,

Kąpielowa 8, 26-500 Szydłowiec, tel. (48) 617-17-89, email: biuro@muzeuminstrumentow.pl,

dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: tel.: 41 300 55 99 , e-mail: iod@czi24.pl

Dane osobowe kandydatów:

 1. będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 2. nie będą udostępniane innym odbiorcom;
 3. będą przechowywane nie dłużej niż 3 miesiące od zakończenia procesu rekrutacji;
 4. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Kandydatom przysługuje prawo żądania:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadku i na zasadach określonych w przepisach prawa regulujących ochronę danych osobowych), ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych;
 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach określonych w przepisach prawa regulujących ochronę danych osobowych.

Termin i miejsce składania ofert
Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, ul. Kąpielowa 8 (w sekretariacie), przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres:  biuro@muzeuminstrumentow.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.01.2023 r. z adnotacją:
„Oferta na stanowisko: specjalista ds. bezpieczeństwa w Dziale Administracyjnym”

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie. Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

Dokumenty do pobrania:

Oświadczenie do celów rekrutacyjnych : Pobierz