„Motywy muzyczne w sztuce ludowej”

„Motywy muzyczne w sztuce ludowej”

„Motywy muzyczne w sztuce ludowej” to wystawa zorganizowana wspólnie z Muzeum Narodowym w Kielcach ukazująca kolekcję rzeźby, malarstwa oraz ceramiki ludowej związanej tematycznie z instrumentami muzycznymi i tradycyjnym muzykowaniem.

Prace prezentują motywy muzyczne, będące główną treścią przedstawienia, motywy stanowiące istotną część składową kompozycji, jak i sceny luźno powiązane z tematem zasadniczym, pełniące charakter głównie dekoracyjny. Wystawa prezentuje rzeźby w drewnie i glinie uznanych ludowych artystów, m.in. Adama Zegadło, Józefa Piłata, Mariana Porady, Tadeusza Żaka, Józefa Franusiaka, Barbary Batugowskiej, Natalii Bekier, Justyny Bąbel i Stanisława Seweryńskiego. Prace przedstawiają postacie pojedynczych grajków i muzykantów, całe kapele, zabawy ludowe, wesela oraz muzykujące anioły i diabły. Ekspozycja rzeźb prezentująca sceny rodzajowe i muzyczne zostanie wzbogacona o ludowe zabawki muzyczne: gliniane gwizdawki o formach ptaków, koników, „druciarzy” i grajków, wykonywane w licznych na Kielecczyźnie ośrodkach garncarskich oraz ruchome zabawki – drewniane karuzelki z muzykantami i parami tanecznymi.

Komisarzem wystawy jest Janina Skotnicka – kierownik Działu Sztuki Ludowej Muzeum Narodowego w Kielcach.