„Ludowa sztuka religijna w zbiorach Muzeum Narodowego w Kielcach”

„Ludowa sztuka religijna w zbiorach Muzeum Narodowego w Kielcach”

„Ludowa sztuka religijna w zbiorach Muzeum Narodowego w Kielcach” jest kolejną wystawą prezentowaną w szydłowieckim muzeum, ukazującą kolekcję współczesnej sztuki ludowej w zbiorach Muzeum Narodowego w Kielcach. Na wystawie zaprezentowane zostały prace, których treści mocno zakorzenione są w ludowej tradycji religijnej. Jest to ponad 50 rzeźb i obrazów znanych i cenionych polskich twórców ludowych m.in. Antoniego Barana, Józefa Franusiaka, Izydora i Stanisława Lipców, Józefa Piłata, Mariana Porady, Marianny Wiśnios, Adama i Henryka Zegadło.

Bogato przedstawiona została ikonografia maryjna, reprezentowana zarówno przez kopie cudownych obrazów, których kult w naszym kraju jest wyjątkowo silny, jak również własne przedstawienia i wyobrażenia twórców. Wiele tematów prac sięga do ważnych wydarzeń z życia Matki Bożej ukazując ją, jako matkę, w scenach związanych z narodzinami i okresem wczesnego dzieciństwa Chrystusa. Szczególnie liczne prace przedstawiają Matkę Bożą w scenach pasyjnych, przepełnioną bólem i smutkiem po stracie Syna. Wśród przedstawień maryjnych nie zabrakło Piety – popularnego w rzeźbie ludowej wizerunku Matki Bożej z martwym ciałem Chrystusa na kolanach
Wizerunki Chrystusa najliczniej prezentowane są przez rozpowszechnione na ziemiach polskich przedstawienia Chrystusa Frasobliwego.
Zarówno w rzeźbie ludowej jak i malarstwie często pojawiają się motywy związane z kultem świętych opiekunów i patronów, których zadaniem było chronić dobytek chłopski od klęsk, chorób, nieszczęść oraz zapewniać powodzenie w życiu osobistym i rodzinnym.
Na wystawie nie zabrakło popularnych w kulturze ludowej rzeźb świętych patronów reprezentowanych m.in. przez chroniącego przed powodzią i pomagającego wędrowcom świętego Jana Nepomucena , którego figury stawiano nad rzekami i na rozstajach dróg , świętego Floriana chroniącego przed ogniem, świętego Józefa strzegącego ogniska domowego, św. Marcina chroniącego oziminy przed mrozem a ludzi przed biedą, „Zimnych Ogrodników” – Świętych: Pankracego, Serwacego i Bonifacego patronów rolników i ogrodników, pomocnych podczas wiosennych przymrozków.
Komisarzem wystawy jest Janina Skotnicka – kierownik Działu Sztuki Ludowej Muzeum Narodowego w Kielcach.