Folk musical instruments

Lekcja poświęcona ludowym instrumentom muzycznym przeprowadzona w języku angielskim.

Zajęcia podzielone są na część teoretyczną i praktyczną. W pierwszej z nich uczestnicy poznają angielskie nazewnictwo ludowych instrumentów muzycznych i zastanowią się co jest źródłem dźwięku. Następnie w części praktycznej padną pytania jak what kind of music do you like? czy do you play any instruments? zachęcające do krótkiej dyskusji w języku angielskim. Uczestnicy będą też mieli okazję do wysłuchania brzmienia różnych instrumentów, rozwiązania krótkiego quizu utrwalającego nowopoznane słownictwo i zagrania w zespołową grę.