Opowieść o Muzeach polskich

Na tej lekcji uczestnicy dowiedzą się, kim jesteśmy my – muzealnicy.

Celem zajęć jest pokazanie młodzieży, że zawód muzealnika jest niezwykle ciekawy, a muzealnicy to prawdziwi pasjonaci. Opowiemy, czym jest muzeum i dziedzictwo kulturowe. Nakreślone zostaną główne cele funkcjonowania muzeów i charakter pracy muzealnika. Przedstawiona zostanie różnorodność placówek muzealnych w Polsce. Uczestnicy zastanowią się, jakie placówki w okolicy miejsca swojego zamieszkania znają i jakie mają z nimi skojarzenia/wspomnienia. Na koniec spotkania czeka wszystkich spora dawka śmiechu – zorganizowany zostanie teatrzyk. Sprawdzimy, kto ma potencjał na zostanie strażnikiem dziedzictwa!

Wielkość czcionki
Kontrast