KSIĘGOWY

KSIĘGOWY

KSIĘGOWY

Poszukuje: Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu

Na terenie: Szydłowiec

Data ogłoszenia: 2021-05-14

Ważne do: 2021-06-12

 

Dyrektor Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu ogłasza nabór na stanowisko Księgowego w Dziale Finansowo-Księgowym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • sporządzanie dokumentów finansowych, sprawozdań;
 • przygotowanie umów cywilnoprawnych;
 • opracowanie projektu dotacji celowych;
 • prowadzenie kasy i sporządzanie dokumentów kasowych;
 • prowadzenie rejestrów umów o dzieło, umów zlecenie;
 • prowadzenie rozliczeń lekarskich za czas choroby zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • sporządzanie i przekazywanie przelewów bankowych i dowodów wpłat;
 • prowadzenie indywidualnych kart wynagrodzeń pracowników;
 • sporządzanie sprawozdań okresowych analiz kosztów i przychodów;
 • prowadzenie księgi przedmiotów nietrwałych i środków trwałych;
 • rozliczanie innych wartości pieniężnych (bilety wstępu, wydawnictwa, itp.);
 • prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania biletów wstępu , dokumentów KP, KW, czeków,
 • naliczanie i wypłata wynagrodzeń, zasiłków, ekwiwalentów oraz innych należności,
 • obsługa PUE ZUS,
 • obsługa programu PŁATNIK – sporządzanie, rozliczanie i przesyłanie drogą elektroniczną dokumentacji ZUS,
 • terminowe naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i innych,
 • prowadzenie ewidencji dla ZUS, podatkowej, itp.,
 • prowadzenie ewidencji majątku trwałego oraz małocennego wyposażenia,
 • księgowanie faktur zakupu i sprzedaży.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne lub rachunkowe;
 • umiejętność obsługi programów biurowych: (pakiet MS Office), kadrowo-płacowych, Płatnik, finansowo-księgowych;
 • komunikatywność, sumienność, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, a także w zespole, odpowiedzialność, terminowość i dokładność w realizacji powierzonych zadań, dyspozycyjność,
 • umiejętność radzenia sobie w warunkach stresujących, pod presją czasu.

Wymagania dodatkowe:

 • 2-letnie doświadczenie w pracy w publicznych instytucjach.

Warunki pracy:

 • rodzaj umowy − umowa o pracę;
 • wymiar czasu pracy − pełny etat;
 • miejsce pracy – Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, ul. Kąpielowa 8.

Wymagane dokumenty:

 • cv;
 • list motywacyjny;
 • oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, ul. Kąpielowa 8, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

 

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, dane kontaktowe:

Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu,
ul. Kąpielowa 8, 26-500 Szydłowiec,
tel. (48) 617-17-89, email: biuro@muzeuminstrumentow.pl,

dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: tel.: 41 300 55 99 , e-mail: iod@czi24.pl

Dane osobowe kandydatów:

I. będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
II. nie będą udostępniane innym odbiorcom;
III. będą przechowywane nie dłużej niż 3 miesiące od zakończenia procesu rekrutacji;
IV. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Kandydatom przysługuje prawo żądania:
I. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadku i na zasadach określonych w przepisach prawa regulujących ochronę danych osobowych), ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych;
II. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach określonych w przepisach prawa regulujących ochronę danych osobowych

 

Termin i miejsce składania ofert:
Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, ul. Kąpielowa 8 (w sekretariacie), przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres:  biuro@muzeuminstrumentow.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.06.2021 r.  z adnotacją: „Oferta na stanowisko: Księgowego w Dziale Finansowo-Księgowym.”

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

Dokumenty do pobrania :

Oświadczenie do celów rekrutacyjnych  Pobierz
Obowiązek informacyjny RODO : Pobierz

 

Wielkość czcionki
Kontrast